โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้าย 762 นายพล ส่งท้ายรัฐบาล‘บิ๊กตู่’-‘บิ๊กอ๊อบ’ ผงาด ผบ.ทสส. ‘บิ๊กต่อ’นั่งเก้าอี้ ผบ.ทบ.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้าย 762 นายพล ส่งท้ายรัฐบาล ‘พล.อ.ประยุทธ์’- ‘บิ๊กอ๊อบ’ ผงาด ผบ.ทสส. ขณะที่ ‘บิ๊กต่อ’ ขึ้น ผบ.ทบ. ‘บิ๊กดุง’ นั่งผบ.ทร. ส่วน ‘บิ๊กไก่. ทัพฟ้า

ราชกิจจาเผยแพร่คำสั่งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2566 จำนวน 762 ตำแหน่ง โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.ทสส.

สำหรับตำแหน่งสำคัญประกอบด้วย อาทิ กองบัญชาการกองทัพไทย อาทิ ‘บิ๊กอ๊อบ’ พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี (ตท.24) รอง ผบ.ทสส. จะขึ้นเป็น ผบ.ทสส. พล.อ.โดมศักดิ์ คำใสแสง หัวหน้าคณะฝ่ายเสธ.ประจำผบ.ทสส. เป็น รองผบ.ทสส. ‘บิ๊กป๋อง’ พล.อ.อนุสรรค์ คุ้มอักษร(ตท.23) ผบ.นทพ. ‘บิ๊กคลื่น’ พล.ร.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน (ตท.23) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ‘บิ๊กหนึ่ง’ พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา (ตท.23) รอง ผบ.ทอ. เป็น รอง ผบ.ทสส. โดยให้ “บิ๊กจิน” พล.ท.ธีระยุทธ จินหิรัญ (ตท.24) รองผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนา (รอง ผบ.นทพ.) ขยับนั่ง “นักรบสีน้ำเงิน” ผบ.นทพ.

พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผบ.ทบ.

ขณะที่ ‘บิ๊กต่อ” พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ (ตท.23) รอง ผบ.ทบ. นายทหารคอแดง ขึ้นเป็น ผบ.ทบ.คนใหม่ ขณะที่เพื่อนร่วมรุ่น “บิ๊กโต” พล.อ.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง (ตท.23) ผช.ผบ.ทบ. จะขยับเป็นรอง ผบ.ทบ. ส่วน ‘บิ๊กหนุ่ย’ พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ (ตท.24) ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก(ผช.ผบ.ทบ.) ด้าน “บิ๊กหยอย” พล.อ.อุกฤษฏ์ บุญตานนท์ (ตท.24) เสธ.ทบ. ที่อายุราชการยาวถึงปี 70 ที่ช่วงแรกมีข่าวว่าอาจอยู่ตำแหน่งเดิม จะขยับไปนั่ง ผช.ผบ.ทบ.และ “บิ๊กปู” พล.ท.พนา แคล้วปลอดทุกข์ (ตท.26) แม่ทัพภาคที่ 1 ขยับขึ้น เสนาธิการทหารบก(เสธ.ทบ.) ลุ้นเป็น ผบ.ทบ.ในปี 2567


พล.ท.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ มทภ.1

‘บิ๊กรุ่ง’ พล.ท.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ(ตท.26) แม่ทัพน้อยที่1 เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 คุมกำลังเมืองหลวง พล.ต.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ (ตท.23) รองแม่ทัพภาค 2 เป็นแม่ทัพภาค 2 พล.ต.ประสาน แสนศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาค 3 เป็นแม่ทัพภาค 3


พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผบ.ทร.

กองทัพเรือ “บิ๊กดุง” พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม (ตท.23) ผบ.กองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) ขึ้นเป็น ผบ.ทร. “บิ๊กวิน” พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข (ตท.25) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ (ผช.ผบ.ทร.) ขยับเป็น รอง ผบ.ทร. ส่วน “บิ๊กโอ๋” พล.ร.อ.ชลทิศ นาวานุเคราะห์ (ตท.23) เสธ.ทร. เป็น ผช.ผบ.ทร. ขณะที่ ‘บิ๊กน้อย. ‘พล.ร.อ.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง(ตท.24) หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น เสธ.ทร. และ ‘บิ๊กโป๋ว’พล.ร.ท.ชาติชาย ทองสะอาด (ตท.24) รองเสธ.ทร. เป็น ผบ.กร.

พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผบ.ทอ.

ด้านกองทัพอากาศ(ทอ.) “บิ๊กไก่” พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล (ตท.24) ผช.ผบ.ทอ. ขึ้นเป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ(ผบ.ทอ.) ‘บิ๊กณะ’พล.อ.อ.ณรงค์ อินทชาติ(ตท.23) เสธ.ทอ. เป็นรอง ผบ.ทอ. ‘บิ๊กจ๋า’ พล.อ.อ.พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร(ตท.23) ผช.ผบ.ทอ. เป็น ประธานคณะที่ปรึกษา ทอ. ส่วน “บิ๊กเบิร์ท” พล.อ.ท.อนันตชัย แก้วศรีงาม (ตท.22) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. ‘บิ๊กแต๋ม’พล.อ.อ.วิศรุต สุวรรณเนตร (ตท.23) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. และ’บิ๊กคิม’ พล.อ.ท.เสกสรร คันธา(ตท.26) เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็น เสธ.ทอ.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง