ขอนแก่นยกระดับคุมเข้มรับมือโควิดระดับ4ห้ามจัดกิจกรรมเกิน50คน

ขอนแก่น-ผู้ว่าฯสั่งคุมเข้มทุกมาตรการรับมือโควิดระดับ 4 สั่งห้ามจัดกิจกรรมเกิน 50 คน พื้นที่บลูโซนงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เด็ดขาด ด้าน”สมศักดิ์” ระบุ เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายขอประเมิน 14 วัน มั่นใจคนขอนแก่นเข้าใจและปฎิบัติามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ได้มีมติในการยกระดับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เข้มงวดมากขึ้นตามที่ ศบค.ได้ประกาศให้สถานการณ์ดังกล่าวอยู่ในระดับที่ 4 ดังนั้นแนวทางการรับมือ ควบคุุมและป้องกัน จังหวัดจึงมีมติในภาพรวมด้วยการแต่งตั้งกุมารแพทย์เพื่อดูเด็กที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 5-11 ปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดโดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัวอาจจะสุ่มเสี่ยงต่ออาการที่ไม่พึงประสงค์ โดยขอให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงความห่วงใยและความตั้งใ ในการที่รัฐบาล และจังหวัดเน้นหนักในการให้ทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุได้อย่างรวดเร็ว

” ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือในการจัดงานประเพณีต่างๆ โดยเฉพาะงานศพ ที่ขอความร่วมมือให้จัดงานไม่เกิน 3 วัน ตั้งแต่วันสวดอภิธรรมไปถึงการฌาปนกิจรวมแล้วไม่อยากให้เกิน 3 วัน เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากแนวทางการสอบสวนโรคพบว่าการจัดประเพณีต่างๆหรืองานสวดศพเป็นจุดที่มีการแพร่กระจายมากดังนั้นจึงต้องกกหนดป็นแนวทางในการปฎิบัติร่วมกัน นอกจากนียังคงมีการขอความร่วมมือจากส่วนราชการให้บริหารกำลังคนในรูปแบบของการเวิร์กฟอร์มโฮม แต่อย่าให้เสียประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน อย่างรก็ตามประเด็นที่สำคัญที่สุด เพื่อให้การทำงานมีการสอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข ที่ยกระดับให้เป็นระดับ 4 ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีการปรับคำสั่งที่ 58 และ 63 ของจังหวัดขอนแก่น โดยขอความร่วมมือกับประชาชนที่จะจัดงานต่างๆ ถ้าเกิน 50 คน ต้องขออนุญาตทางอำเภอเพื่อตรวจมาตรการต่างๆต้องมีการเข้มงวดมากขึ้น ถ้าต่ำกว่า 50 ไม่เป็นไร”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการจัดงานมหกรรมหรือการรวมกลุ่มคนในรูปแบบต่างๆ เห็นชอบให้หัวหน้าส่วนอนุญาตการจัดงานได้ไม่เกิน 200 คน จากเดิมกำหนดไว้ที่ 500 คน ดังนั้นหากจำเป็นต้องจัดงานเกิน 200 คน จะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และในส่วนของพื้นที่บลูโซนเดิมเคยอนุญาตให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ในเขต อ.อุบลรัตน์,เปือยน้อย และเวียงเก่า ขอให้มีการงดจำหน่ายเครื่องที่มีแอลกอฮอล์อีกครั้งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 8 มี.ค. หรือในห้วงระยะเวลา 14 วัน

” มาตรการที่เข้มงวดดังกล่าวเพื่อให้สอดรับกับส่วนกลางที่ยกระดับเป็นระดับ 4 และอีกส่วนเป็นการแพร่ระบาดในพื้นที่ในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทุกประเด็นได้มีการประชุมพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกคนได้มีความปลอดภัยในสุขภาพอนามัย โดยหวังว่าจะเข้าใจมาตราการต่างๆ ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้ประกาศออกมาและขอความร่วมมือกับทุกคนหากสถานการณ์คลี่คลายได้ในทางที่ดี เราจะมีมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆอย่างรวดเร็ว ในส่วนที่มีการอนุมัติให้จัดงานไปแล้วก็ดำเนินการได้ภายใต้มาตรการเดิม แต่จะมีผลกระทบกับการจัดกิจกรรมใหม่เท่านั้นที่จะมาขออนุญาต ตามประกาศที่มีผลบังคับใช้ทันทีภายใน 14 วันต่อจากนี้”

Related posts