ทำสถิตินิวไฮวันที่ 2 ! ป่วยโควิดทะลุ 23,557 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 38 คน

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อในรอบ 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 23,557 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 228 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 38 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกมกราคม 570,915 ราย ยอดสะสมตั้งแต่เริ่มระบาด 2,794,350 ราย เสียชีวิตรวม 22,768 คน

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. เมื่อเวลา 07.30 น. ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทยประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

พบจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 23,557 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,329 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 228 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 38 คน ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,079 คน ตั้งแต่ 1 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้ป่วยสะสม 579,915 ราย

ผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 2,794,350 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 22,768 คน ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่ 32 ของโลก

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วยรายใหม่วันนี้ 16,131 ราย ผู้หายป่วยสะสม 422,095 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2565) หายป่วยสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 2,590,589 ราย ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว 180,993 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง