ตรุษจีนสนามบินสุวรรณภูมิคึกคักเดินทางทะลุ4.65 แสนคน

“กิตติพงศ์”ผอ.ทสภ.คาดตรุษจีนสนามบินสุวรรณภูมิคึกคักนักท่องเที่ยวเดินทางทะลุ 4.65 แสนคน ไฟลต์ในประเทศเพิ่ม 96.31% เผยจัดพื้นที่ฉลองตรุษจีนให้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก คอนเซ็ปต์ “ปีขาล ธาตุน้ำ”

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2565 นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 26 ม.ค. – 7 ก.พ. 2565 (รวม 13 วัน) ทสภ.คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้โดยสาร รวมทั้งสิ้น 465,453 คน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 35,804 คน หากเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีที่แล้ว ทสภ.จะมีจำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่านเข้า-ออก เพิ่มขึ้น โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ (รวมขาเข้า-ขาออก) ประมาณ 115,931 คน ในประเทศ (รวมขาเข้า-ขาออก) ประมาณ 349,522 คน

สำหรับประมาณการเที่ยวบินในช่วงดังกล่าวคาดว่าจะมีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น จำนวน 4,957 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 381 เที่ยวบิน หากเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 37.12% โดยแบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ (รวมขาเข้า-ออก) จำนวน 2,138 เที่ยวบิน ลดลง 1.88% และ เที่ยวบินในประเทศ (รวมขาเข้า-ออก) จำนวน 2,819 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 96.31%

กิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ทสภ.)

โดยมีสายการบินประจำและสายการบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) จำนวน 10 สายการบิน ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ (Extra Flight) จำนวนทั้งสิ้น 50 เที่ยวบิน แบ่งออกเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 16 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 34 เที่ยวบิน ซึ่งสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษมากที่สุด 3 อันดับแรก (รวมขาเข้า-ออก) คือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จำนวน 14 เที่ยวบิน สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์อินเตอร์เนชันแนล จำนวน 8 เที่ยวบิน และสายการบินทีเวย์ จำนวน 8 เที่ยวบิน

นายกิตติพงศ์ กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2565 (Chinese New Year 2022) ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. – 3 ก.พ. 2565 ทสภ.ได้จัดตกแต่งพื้นที่สำหรับถ่ายภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ปีขาล ธาตุน้ำ” จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณประตู 5 โถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 และจุดที่ 2 บริเวณประตู 1 ชั้น 2 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า

“การจัดซุ้มเทศกาลตรุษจีนในครั้งนี้เพื่อให้ผู้โดยสารได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เป็นการส่งมอบความสุขและร่วมอวยพรผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน เป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ของ ทสภ.” นายกิตติพงศ์ ระบุ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง