ชัยภูมิ: ปิดตม.ชัยภูมิ 5วัน ประกาศจาก ตม.จว.ชัยภูมิ เนื่องด้วย ตม.จว.ชัยภูมิ มีบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-19

ชัยภูมิ: ปิดตม.ชัยภูมิ 5วัน

ประกาศจาก ตม.จว.ชัยภูมิ

เนื่องด้วย ตม.จว.ชัยภูมิ มีบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-19

เพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อโควิด – 19 ของกระทรวงสาธารณสุข จึงขอปิดทำการระหว่างวันที่ 26 ม.ค.65 ถึง 1 ก.พ.65 เพื่อทำความสะอาดและผ่าเชื้อบริเวณอาคาร
สำนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และจะเปิดให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนต่างค้าว ตม.ชัยภูมิ ได้ผ่อนผันการเปรียบเทียบปรับ
การอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการรายงานตัว 90 วัน และการ
เดินทางเข้า-ออกของคนต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.65 ถึง 1 ก.พ.65
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-056411, 095 -694911
086-1302553, 086-4924462, 085-7485065 หรือติดตามข่าวสารทางเพจ Facebook ของ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ
Channel News Thailand “พื้นที่ข่าวทั่วไทย ออนไลน์ทั่วโลก”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง