หมอธีระวัฒน์ ถามทางการ ปมจ่อปรับโควิดเป็นโรคประจำถิ่น

หมอธีระวัฒน์ ตั้งคำถาม โควิดไม่ได้อยู่ในโรคติดต่ออันตราย?หลังกระทรวงสาธารณสุข เตรียมปรับ โควิด เป็นโรคประจำถิ่น

จากกรณี ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน ได้มีการพิจารณา 2 เรื่อง คือ เห็นชอบหลักการแนวทางการพิจารณาโรคโควิด 19 ให้เป็นโรคประจำถิ่น และอีกเรื่องคือการจัดให้มีสถานที่เฉพาะในการฉีดวัคซีนโควิด 19 เบื้องต้นเรียกว่า “คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่”

ล่าสุดวันที่ 28 ม.ค.2565 นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ระบุว่า “ทางการสั่งให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว ผลต่อเนื่องจากนี้หมายความว่า

-โควิดไม่ได้อยู่ในโรคติดต่ออันตราย
-ไม่ต้องมีการตรวจคัดกรองแยกกักตัว
-ไม่ต้องมีการรายงาน
-ถ้าเป็นการรักษา ต่อไปนี้ใช้สิทธิ์ของแต่ละคนเช่นใช้บัตรทอง
-ไม่ต้องมีการชดเชยการประกอบธุรกิจค่าเสียหาย
-การตรวจใดๆ เป็นการตรวจที่ต้องเสียเงินเอง
-วัคซีนที่ใช้อยู่เป็นวัคซีนที่ออกมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งสิ้น

ปัจจุบันในประเทศไทยยังสามารถเรียกร้องค่าชดเชยผลกระทบจากวัคซีนได้ จาก สปสช. แล้วต่อจากนี้ยังสามารถรับค่าชดเชยได้หรือไม่ โดยที่จนกระทั่งถึงวันที่ 28 มกราคม 2565 มีผู้ยื่นคำร้อง 13,825 รายเข้าเกณฑ์ 10,544 ราย และมีที่อยู่ในระหว่างพิจารณาในรายที่เหลือและที่มีอุทธรณ์ ทั้งนี้ ได้รับเงินชดเชยไปแล้ว 1,205,538,900 บาท และมีเสียชีวิต 20.56%”

Related posts