นายกฯลั่นดันเกาะสมุยแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก-หนุนผ้าหินตาหินยาย โกอินเตอร์

สุราษฎร์ธานี – นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เกาะสมุย ติดตามงานโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ การแก้ไขปัญหาขยะ และพบปะประชาชน พร้อมโชว์ กวนกาละแม เยี่ยมชมลายผ้าของเกาะสมุย หินตาหินยาย

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคระลงพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดความคืบหน้าการเตรียมการโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก ท่าเรือมารีน่า ท่าเรือสำราญ ที่ ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย เพื่อพัฒนาให้เกิดความพร้อมในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวของประเทศ และอำเภอเกาะสมุย จากนั้น นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเยี่ยมและรับฟังปัญหาจากชาวสวนทุเรียนในพื้นที่เขาป้อม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกทุเรียนเป็นจำนวนมาก

นายเศรษฐา เปิดเผยว่า ทุเรียนของประเทศไทยกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศจีน และมีแนวโน้มที่จะเติบโตยิ่ง ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ตั้งเป้าให้มีการส่งออกทุเรียนไปขายต่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรการชวนทุเรียน พร้อมกับรับฟังปัญหาของชาวสวนทุเรียน ไม่ว่าเป็นเรื่องของการขนส่ง และปัญหาเรื่องแหล่งน้ำที่จะใช้ในการเกษตร

นอกจากนี้ได้ยังได้รับฟังปัญหาเรื่องของจัดการขยะบนเกาะสมุย ที่ยังคงมีขยะเก่าตกค้าง ยังไม่ได้ขนออกไปฝังกลบ อีกจำนวน 150,000 ตัน โดยต้องใช้งบประมาณจำนวน 237 ล้านบาท ในการที่จะขนขยะจำนวนดังกล่าวออกไปฝังกลบ

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางต่อไปยังเทศบาลนครเกาะสมุย เพื่อเยี่ยมชมสินค้าโอทอป OTOP ของชาวเกาะสมุย ไม่ว่าจะเป็น ขนมกาละแม ที่เป็นสินค้าของฝากของชาวเกาะสมุย ที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวนิยมซื้อหาไปฝากกัน

ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรี ได้ลงมือกวนกาละแมด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมลายผ้าของเกาะสมุย ที่ได้ผลิตขึ้นมา โดยมีลายผ้าที่เป็นรูปหินตาหินยาย ต้นมะพร้าว และรูป ปลา ชนิดต่างๆ รวมถึงลิงเกาะสมุย ซึ่งลายผ้าที่ได้ออกแบบขึ้นมาเป็นลายผ้าของชาวเกาะสมุย

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า การเดินทางมาเกาะสมุยในครั้งนี้ เพื่อจะส่งเสริมให้เกาะสมุย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก และรับฟังปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประปา ปัญหาของชาวสวนทุเรียน ปัญหาขยะ และการคมนาคม เพื่อจะนำไปแก้ไข เพื่อให้เกาะสมุยมีความพร้อมในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่เกาะสมุย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง