สภ.หว้านใหญ่เมืองมุกดาหารเปิดอาคารหลังใหม่ทันสมัย ได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการประชาชน

มุกดาหาร –ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหว้านใหญ่ หลังใหม่ ทันสมัยและได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการประชาชน

พล.ต.ต ชัชชัย วงค์สุนะ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร นายวิริยะ ทองผา สส.จังหวัดมุกดาหาร เขต 1 พ.ต.อ.เจด็จ ปรีพูล ผกก.สภ.หว้านใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.หว้านใหญ่ สมาคมแม่บ้านตำรวจ หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธี ณ ลานหน้าอาคารที่ทำการ สภ.หว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเปิดอาคารหลังใหม่ ทันสมัยและได้มาตรฐาน ตอบสนองการใช้งาน พร้อมให้บริการประชาชนชาวอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

โดยในช่วงเช้าถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป ในพิธี พระมหาเกษมณี เตชปญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวก ประธานฝ่ายสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จ ประเคน จตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ เสร็จพิธี ต่อมาประธานฝ่ายสงฆ์ ได้เจิมเหนือประตูทางเข้าอาคารที่ทำการสถานีตำรวจหว้านใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

พล.ต.ต ชัชชัย วงค์สุนะ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า พิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหว้านใหญ่ ในวันนี้จากการกล่าวรายงานทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรหว้านใหญ่ รายละเอียดการก่อสร้างอาคารหลังนี้ และในวันนี้ ได้เห็นถึงความพร้อมของอาคาร สถานที่ ที่มีความสะดวกสบาย เหมาะสมที่จะให้บริการประชาชน เมื่อประชาชนมีความเดือดร้อน และเพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตามแนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ ตามโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรหว้านใหญ่

ด้าน พ.ต.อ.เจด็จ ปรีพูล ผกก.สภ.หว้านใหญ่ เปิดเผยว่า สถานีตำรวจภูธรหว้านใหญ่ เดิมเป็นสถานีตำรวจระดับตำบล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2508 โดยมีราษฎรบ้านหว้านใหญ่ ได้บริจาคที่ดินเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในราชการกรมตำรวจแต่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือมอบแต่อย่างใด โดยขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ เลขทะเบียน มห. 181 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหารต่อมา พ.ศ. 2521 สถานีตำรวจภูธรตำบลหว้านใหญ่ (สถานีตำรวจหลังเก่า) ได้ยกฐานะเป็นสถานีตำรวจกิ่งอำเภอหว้านใหญ่ และได้ใช้ที่ดินว่างเปล่าของราชพัสดุ เลขทะเบียน มห. 194 ที่สงวนไว้ให้ส่วนราชการได้ใช้ประโยชน์มีเนื้อที่จำนวน 38 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ส่วนอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหว้านใหญ่ หลังนี้ สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารที่ทำการหลังเก่า ที่มีสภาพทรุดโทรม โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ 2565 ประเภทงบลงทุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ 1 หลัง งเงิน 12,500,000 บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 และสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 โดยมี บริษัท ทรัพย์ธารา ก่อสร้าง จำกัดเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหว้านใหญ่ เป็นอาคารขนาดเล็ก

แบ่งออกเป็น 2 ชั้นชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop Service) ให้บริการงานด้านต่างๆ เช่น การแจ้งความร้องทุกข์ / การแจ้งเอกสารหาย / แจ้งเป็นหลักฐาน /เปรียบเทียบปรับคดีอาญา -จราจร / ตรวจสอบประวัติ / พิมพ์ลายนิ้วมือ/ ขออนุญาตต่าง ๆ ห้องพนักงานสอบสวน และงานอำนวยการ ชั้นที่ 2 ประกอบด้วยห้องผู้กำกับการ , ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม – จราจร , วิทยุสื่อสาร, การเงิน และ ห้องประชุม

โดย….อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง