กปน.เปิดบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง” One Stop Water Services by MWA”ครบวงจร

การประปานครหลวง เปิดตัว “บริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของการประปานครหลวง One Stop Water Services by MWA”ครบวงจร โดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ และห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 17025

เมื่อเร็วๆ นี้ นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดตัวบริการ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของการประปานครหลวง “One Stop Water Services by MWA” โดยกล่าวว่า น้ำประปาเป็นปัจจัยพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคที่สำคัญของประชาชน การประปานครหลวงจึงให้ความสำคัญ และใส่ใจเรื่องคุณภาพของน้ำประปา ให้มีความสะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ซึ่งเรา ไม่เคยหยุดนิ่งในการให้บริการประชาชน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการมาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีงานเปิดตัวบริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของการประปานครหลวงครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญ ซึ่งยืนยัน ถึงการเป็นหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาชั้นนำของประเทศ นำองค์ความรู้และความ เชี่ยวชาญขององค์กร พร้อมดึงศักยภาพของบุคลากร มาสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจ ส่งมอบคุณค่า ให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน

โดยการให้บริการงานประปาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การบริการให้คำปรึกษา ออกแบบระบบผลิตและจัดส่งน้ำประปา (Design) บริการตรวจสอบระบบระบบประปา (Checkup) บริการสำรวจและซ่อมท่อประปา และบริการล้างถังพักน้ำขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ (Preserve) รวมถึง บริการทดสอบคุณภาพน้ำ โดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ และห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 17025 สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของการประปานครหลวง “ประปา คุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี”

สำหรับผู้ที่สนใจบริการดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับบริการ “One Stop Water Services by MWA” ได้ที่สายด่วนการประปานครหลวง 1125 หรือ Facebook: งานประปาครบวงจร โดยการประปานครหลวง หรือแอพพลิเคชัน MWA onMobile ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทุกการใช้บริการผ่านแอปฯ จะสามารถสะสมแต้ม ผ่านระบบ MWA Point เพื่อแลกรับของสมนาคุณพิเศษจากกปน. ได้อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง