ทวงคำมั่นสัญญา!เอกชนขอนแก่นสะกิดเตือนความจำ”เศรษฐา”อย่าลืมยกฐานะเขตศก.พิเศษอีสานตอนกลาง

ขอนแก่น-หอการค้าขอนแก่น ทวง “เศรษฐา” อย่าลืมเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคอีสานตอนกลางตามที่หาเสียงไว้ “ชาญณรงค์” ยืนยันภาคเอกชนพร้อมขานรับทุกนโยบายรัฐ เพื่อกระตุ้นภาพรวมทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้น มั่นใจทีมเศรษฐกิจ ครม.”เศรษฐา1″ ว้าวแน่

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้มีความชัดเจนในการจัดตั้วรัฐบาลและตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งทีมเศรษฐกิจของ ครม.”เศรษฐา1″ แล้วซึ่งภาคธุรกิตเอกชนขอนแก่นมีข้อเสนอหลายเรื่องที่พูดคุยกันไว้และมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจนำโดยหอการค้า, สภาอุสาหกรรม ,กลุ่มชมรมธนาคาร ซึ่งได้ร่วมกันระดมสมองช่วยกันคิดว่าขอนแก่นควรจะผลักดันเรื่องใดบ้าง ซึ่งในการลงพื้นที่หาเสียงของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีที่ผ่านมามีการพูดคุยกับภาคธุรกิจเอกชนหลายเรื่องโดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนขอนแก่นเป็นเขตเศรษฐกิจในกลุ่มถาคอีสานตอนกลาง และถ้านายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาขอนแก่นในเร็วๆนี้อย่างที่มีกระแสออกมา ขอนแก่นก็จะเสนอมาตรการเร่งด่วนเพราะเรื่องเศรษฐกิจหยุดชะงักมาได้ระยะหนึ่งแล้ว

“หลังจากช่วงเลือกตั้งมาแล้วยังไม่มีความแน่นอน แต่ตอนนี้มีความชัดเจนมากขึ้นจึงอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ช่วยผลักดันขอนแก่น. ตามที่ได้หาเสียวเอาไว้เพราะที่นี่ มีเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีการพูดคุยกันมาตลอดว่าจะมีการส่งเสริมการลงทุนแบบใด หรือจะส่งเสริมการลุงทุนให้กับบริษัทใหญ่ๆ ที่สนใจมาใช้ฐานทรัพยากรที่ขอนแก่นเพราะที่นี่มีทั้งเรื่องการเกษตรและเรื่องบุคลากรที่ตอบโจทย์การลงทุนได้ทุกมิติ”

นายชาญณรงค์ กล่าวต่ออีกว่า ภาคเอกชนจึงอยากผลักดันให้มีโครงการขนาดใหญ่ให้เกิดขึ้น เพราะด้วยศักยภาพด้านรงการขนส่งที่ดีมีพื้นที่เพาะปลูกในหลายจุดแต่เหมือนยังใช้ไม่คุ้มค่า ทั้งยังคงมรเรื่องกฎหมายที่ยังติดขัด ซึ่งถ้ามีการระบุว่าจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อที่จะส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ ธุรกิจเกิดใหม่ การลงทุนในเรื่องการวิจัย พัฒนา โดยส่วนตัวคาดว่าจะสามารถดึงดูดให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มเติมขึ้นและยั่งยืน

“ภาคเอกชนมีข้อเสนอเกี่ยวกับ เรื่องการให้บริการด้านสุขภาพ เป็นแรงดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยว นักเดินทางหรือสังคมผู้สูงอายุ กลุ่มเกษียณอายุราชการเข้ามาใช้บริการในขอนแก่นมากขึ้น เรื่องพวกนี้มีรองรับหมดแล้วขาดแค่การส่งเสริมสนับจากทางภาครัฐเท่านั้น อย่างไรก็ตามภาครัฐต้องเร่งเข้ามาขับเคลื่อนเรื่องนวัตกรรมให้พลิกฟื้นเปลี่ยนเศรษฐกิจของภาคอีสานโดยเฉพาะเรื่องอาหารอีสานเอานวัตกรรมไปใส่ให้น่าสนใจมากขึ้น”

นายชาญณรงค์ กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับหน้าตาทีมเศรษฐกิจจากรายชื่อของ รัฐมนตรีฯนั้น มั่นใจว่าดีแน่นอนเพราะทุกคนเข้ามาด้วยความตั้งใจ และล้วนต่างตั้งการเข้ามาทำงาน การเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ลำบากกว่าจะตั้ง ครม. ได้ ดังนั้นเชื่อว่าทุกคนมีความตั้งใจอยู่แล้ว ซึ่งภาคเอกชนขอนแก่นพร้อมจะทำงานร่วมกันกับรัฐบาลชุดใหม่ หาดมีอะไรที่เป็นนโยบายรัฐบาลที่ตรงกับขอนแก่น ทุกฝ่ายในพื้นที่ก็จะรีบสนับสนุนให้เกิดผล เพราะไม่อยากให้หยุดอยู่กับที่นานเกินไป ซึ่งก็ต้องรอความชัดเจนว่ารัฐบาลจะส่งเสริมเรื่องอะไร ซึ่งโดยส่วนตัวน่าจะเป็นเรื่องเงินดิจิตอล รวมไปถึงเรื่องการลงทุนที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นระยะยาวด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง