เครือรพ.พญาไท-เปาโลคว้ารางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2023 ครั้งแรก

เครือโรงพยาบาลพญาไท – เปาโล ได้รับรางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2023 ครั้งแรก โดยมี นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการแพทย์ เครือโรงพยาบาล พญาไท – เปาโล ในฐานะตัวแทนองค์กร เข้ารับรางวัลจาก Deloitte ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีธรรมมาภิบาล ดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานระดับสากลในด้านการบริหารจัดการองค์กร และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของการให้บริการด้านการแพทย์ เพื่อจะนำพาให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่สังคมตลอดไป

สำหรับ Thailand’s Best Managed Companies เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดย Deloitte เพื่อเป็นเครื่องยืนยันและเชิดชูธุรกิจที่มีความสามารถในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ รางวัลนี้มีเป้าหมายในการประเมินและเสริมสร้างการบริหารงานขององค์กร พร้อมเป็นโอกาสในการฉลองความสำเร็จให้กับบริษัทเอกชนที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น นวัตกรรม และความสามารถในการเป็นบริษัทระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม และได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ มีเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์ ความสามารถและนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรและพันธสัญญา ตลอดจนการกำกับดูแลและการเงินขององค์กร โดยมีกระบวนการคัดเลือกและดำเนินการประเมินอย่างเข้มงวด รางวัลนี้จึงถือเป็นเครื่องการันตีของความสำเร็จขององค์กรในความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

Related posts