อบจ.มุกดาหาร จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

มุกดาหาร- องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมฝั่งแม่น้ำโขงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

พ.ต.ท.ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายไตรสรณคมน์ หนองเรือง เลขานุการฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองช่าง ในสังกัด อบจ. จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเริ่มตั้งแต่หน้าวัดศรีบุญเรือง จนถึงวัดมงคลจินดาราม (วัดห้วยแข้) อ.เมือง จ. มุกดาหาร ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร เพื่อความสวยงาม และเป็นสถานที่เดินออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวบ้านของชุมชนที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนตลอดจนให้ทุกภาคส่วน มีความสามัคคีกัน มีจิตสาธารณะ ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม …
โดย…อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

Related posts