จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติคณะกรรมการที่ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 ก.ค. 2566 นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีฯมอบเข็มเชิดชูเกียรติคณะกรรมการที่ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระหว่าง ปี 2562-2564 โดยจังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับคณะกรรมการระดับจังหวัด ที่ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ราย คือ นายพงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์,บางกอกโพสต์ และนางสาวพิมลพรรณไพรแก่น พนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภา ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่ครูผู้ทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา จาก 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และติมอร์-เลสเต ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา สำหรับประเทศไทย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้จัดให้มีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มาแล้ว 5 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จซึ่งในการดำเนินการคัดเลือกทุกครั้งที่ผ่านมาได้รับความอนุเคราะห์ในการดำเนินการจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ทางมูลนิธิ ฯ ได้ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จึงให้จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติในครั้งนี้เพื่อแสดงความยินดี เป็นเกียรติ และขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง