ผู้ว่าฯชลบุรีเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าฯชลบุรี ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเมืองพัทยา และนายกเทศมนตรี จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 7/2566 ประจำเดือนกรกฏาคม 2566 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย การติดตามสถานการณ์และแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัด ติดตามภาวะเศรษฐกิจการคลังและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ของจังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบเกียรติบัตรศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ตามโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2565 ให้ แก่อำเภอพนัสนิคม และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำที่ผ่านการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566 และประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 จำนวน 27 ชุมชน

Related posts