ชลบุรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 ด้วยการปล่อยปลาตะเพียนขาว จำนวน 200,000 ตัว และหอยขม จำนวน 150 กิโลกรัม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยมี นายพิสิษฐ์ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นิสิต นักศึกษา จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ด้วยวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดชลบุรีโดยกรมประมงจึงจัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงงานด้านการประมง และทรงมีพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินทรงงานที่เกี่ยวกับการประมง กรมประมงได้จัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ของประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง