ผู้ว่าฯชลบุรีมอบทุนการศึกษากว่า 1 ล้านบาท ในโครงการ “เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน”

ผู้ว่าฯชลบุรีมอบทุนการศึกษากว่า 1 ล้านบาท จากโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ในโครงการ “เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน”

เมื่อเวลา 09.45น.วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน ประจำปี 2566 โดยมีนายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล ผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน โดยได้รับเกียรติจาก นางสุดา นิลวรสกุล ประธานกรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด, นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง, นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา, คณะกรรมการชุมชน, ผู้บริหารสถานีน้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ได้จัดโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ทางผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต่างตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาสำหรับเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต จึงได้เริ่มจัดตั้ง กองทุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยที่ผ่านมา ได้จัดสรรทุนการศึกษามา รวมแล้วจำนวนถึง 5,546 ทุน ครอบคลุมทุกโรงเรียนของรัฐ ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา

ซึ่งในปีนี้ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ได้รับเงินที่ได้จากการระดมทุน โดยผู้บริหารสถานีบริการ น้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศ สโมสรพนักงานเอสโซ่ การบริจาคจากพนักงานของบริษัทเอสโซ่ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย และได้นำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 426 ทุน รวม 1,639,792 บาท ทั้งนี้ยังได้มอบเงิน จากบัตรเอสโซ่ สไมล์ จำนวน 173,210 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาซาดไทย เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง