เปิดฤดูกาล “เงาะทุ่งช้าง คุณภาพระดับ GAP “เมืองน่าน ชาวสวนยิ้ม ราคาดี ยอดสั่งออนไลน์เพียบ

กำลังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค สำหรับเงาะทุ่งช้างจังหวัดน่าน หลังเกษตรกรหันมาปลูกแบบปลอดภัย ผ่านมาตรฐาน Gap สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค เน้นคุณภาพ หวาน กรอบ เนื้อร่อน อร่อย ขายได้ราคาดี โดยวันนี้ 19 กรกฎาคม 2566 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดฤดูกาลผลิตเงาะ อำเภอทุ่งช้าง ประจำปี 2566ที่ทางอำเภอทุ่งช้าง โดยนายพิพัฒน์ เพ็ชร์พิพัฒน์ นายอำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับเกษตรจังหวัดน่าน และกลุ่มเกษตรกรร่วมกันจัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรชุมชนทุ่งช้าง หมู่ที่ 7 บ้านวังผา ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดเงาะทุ่งช้าง เพื่อเผยแพร่สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภค และผู้ประกอบการทั้งภายในและภายนอก สร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเงาะอำเภอทุ่งช้าง และเตรียมพร้อมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวในสวนเงาะ ทำให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมเสวนาร่วมกันของภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ในหัวข้อ “อนาคตเงาะทุ่งช้าง” ยกระดับมาตรฐานสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น สู่สินค้าเกษตร GIจัดให้มีการจำหน่ายผลผลิตเงาะ และกิจกรรม “นั่งรถแต๊ก ชมสวน ส่งเงาะเข้าเมือง” จำลองเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อเตรียมพร้อมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า เงาะทุ่งช้างน่าน ถือเป็นที่ต้องการทางการตลาดเป็นอย่างมาก ทั้งตลาดภายใน และภายนอกจังหวัด และตลาด Modern Trade ต่างๆ โดยอำเภอทุ่งช้างมีพื้นที่ปลูกเงาะมากที่สุดในจังหวัด เฉลี่ย 4,364 ไร่ ผลผลิตกว่า 2 พันตัน และพื้นที่ปลูกมากที่สุดในอำเภอได้แก่ ตำบลและ ตำบลงอบ ตำบลทุ่งช้าง และตำบลปอน ซึ่งเงาะทุ่งช้างน่าน เป็นที่รู้จักดีว่ามีรสชาติ และคุณลักษณะที่โดดเด่น หวาน กรอบ ร่อน อร่อย ไม่ฉ่ำน้ำ และหลังจากเกษตรกรชาวสวนปรับเปลี่ยนมาปลูกแบบผลไม้ปลอดภัย เน้นคุณภาพ ผ่านมาตรฐาน Gap ยิ่งเสริมความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค จึงเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้สามารถขายได้ราคาดี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 40-50 บาท ประกอบกับได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สนับสนุนเกษตรกร

โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านจัดสรรกล่องผลไม้จากกรมการค้าภายในจำนวน 10,000 กล่อง เพื่อใช้ในการสนับสนุนกล่องผลไม้พร้อมค่าจัดส่งผลไม้ที่ขายตรง จากเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ไปยังผู้บริโภค ผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด รวมถึงสนับสนุนการโหลดขึ้นเครื่องบินฟรี 20 กก. ตั้งแต่วันที่ 25เมษายน -30 ธันวาคม 2566 โดยกรมการค้าภายในให้บริการ ณ สนามบินจังหวัดน่าน และในอนาคตจะได้มีการพัฒนา เป็นสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ มุ่งสู่การพัฒนามาตรฐานเพื่อรองรับสู่สินค้า GI ในอนาคต และเตรียมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชม ชิม และเลือกซื้อผลไม้ปลอดภัยได้จากสวนอีกด้วย

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสั่งซื้อเงาะทุ่งช้าง สามารถติดต่อสหกรณ์การเกษตรทุ่งช้าง จำกัด โทร : 081-4378112 หรือ 089-8551259 LineID : 0814378112 หรือ เพจ : เงาะทุ่งช้าง จ.น่าน

โดย…ระรินธร เพ็ชรเจริญ รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง