ผู้ว่าฯชลบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบางในพื้นที่

เมื่อเวลา 09.00 น.14 มิถุนายน 2566 ที่อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบถุงยังชีพบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2566 ตามโครงการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการและโครงการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเดียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองชลบุรี นางสาวจันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

นายธวัชชัย ศรีทอง กล่าวว่า สำหรับการมอบถุงยังชีพพร้อมเงินสดช่วยเหลือในวันนี้ ทางจังหวัดชลบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เล็งเห็นความสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ จึงได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ

และมอบถุงยังชีพ จำนวน 20 ถุง พร้อมเงินสดช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเป็นการช่วยครั้งเดียว แต่หากพี่น้องประชาชนเดือดร้อนสามารถขอความช่วยเหลือเข้ามายังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีได้เลย ซึ่งทางคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีพร้อมเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษา หรือการดำรงชีวิตต่างๆ

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่เดินทางไปที่ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี เพื่อมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 รายดังนี้
– นางตู้ เที่ยงประเสริฐ บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 4 ต.ดอนหัวฬ่อ
– นางละเอียด อุดร บ้านเลขที่ 21/1 หมู่ที่ 2 ต.ดอนหัวฬ่อ
-นางพิมพา สิริดาพล บ้านเลขที่ 88/1 หมู่ที่ 2 ต.ดอนหัวฬ่อ
พร้อมทั้งพูดคุยความต้องการของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะแก้ไขระยะยาวต่อไป และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ป่วยสามารถต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยได้ด้วยกำลังใจที่ดีต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง