รมช.ศธ. มอบโล่เกียรติคุณ ชุมชนดีเด่น “ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม”ชมรมรัก(ษ์)วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ

รมช.ศธ. มอบโล่เกียรติคุณ ชุมชนดีเด่น “ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม” ให้กับชมรมรัก(ษ์)วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี

คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณ ให้กับชมรมรัก(ษ์)วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณ ชุมชนดีเด่น “ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม”ในฐานะเป็นชุมชนแห่งการสร้างสรรค์ทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2565 เพื่อให้อำเภอเขมราฐเป็นดินแดนแห่งความเกษมสุขอย่างสมบูรณ์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และเป็นผู้นำการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่เมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน นำโดย คุณลัดดา เจษฎาพาณิชย์ ประธานชมรมรัก(ษ์)วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการ ภายในงานสัมมนา TREND โลก TREND อนาคต ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

หลังจากนั้น ดร. อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับปรึกษาหารือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางด้านวิชาการ การศึกษา การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี ดนตรี ศิลปะการแสดง และศิลปวัฒนธรรม พร้อมมอบของที่ระลึก องค์พระพุทธรูปพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล และ สูทผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอเขมราฐอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง