ศรีสะเกษบุกรวบแก๊งกัมพูชาลักลอบตัดไม้หวงห้ามพื้นที่ป่าห้วยศาลา

ศรีสะเกษ-เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จับกุมชาวกัมพูชาเข้ามาลักลอบตัดไม้หวงห้ามยึดของกลางจำนวนมากนายสาธิต พันธุมาศ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จ.ศรีสะเกษ รายงานการกระทำผิดกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้ ประจำวันที่ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ในวันที่ 2 ส.ค. 2565 เวลา 14.00 น.คณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ชุด Smart Patrol เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา อำนวยการโดยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 นายสุเทพ เกตุเวชสุริยา กองร้อย อส. ที่ 19 อำเภอภูสิงห์ อำนวยการโดย (จ.อ.สมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ ) หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 ทหารพราน ร้อย 2601 ตชด.224 ผลการปฎิบัติฯ1.1 จับกุมชาวกัมพูชา 1 คน ชื่อนายเอ็ด เวียสะนา อายุ 35 ปี อาศัยอยู่บ้าน/ภูมิโอสวาย ตำบล/คุ้มโอสวาย อำเภอ/สรกตอเปียงประสาท จังหวัด/เขตอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา
1.2 แจ้งข้อกล่าวหา กระทำผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 มาตรา 48 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 53,55(5) พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
1.3 ตรวจยึดไม้ชิงชัน จำนวน 1 ล. ปริมาตร 0.04 ลูกบาศก์เมตร อุปกรณ์การกระทำผิด ขวาน จำนวน 1 เล่ม ตลับเมตร จำนวน 1 อัน หัวไฟคาดศีรษะ จำนวน 2 อัน นำส่ง พงส.สภ.กันทรอม อำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป
1.4 เหตุเกิดวันที่ 2 ส.ค. 2565 เวลา 14.00 น. บริเวณป่าพลาญไผ่ ทางทิศตะวันออกช่องมังจา ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ทับซ้อนเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าฝั่งขวาห้วยศาลา” ท้องที่ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากชายแดนไทย – กัมพูชา ประมาณ 1 กิโลเมตร พิกัดตรวจยึดจับกุม UTM 48 P 425152 E 1593126 N2. วันที่ 2 ส.ค. 2565 เวลา 17.30 น.คณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ชุด Smart Patrolเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา อำนวยการโดยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (นายสุเทพ เกตุเวชสุริยา ) กองร้อย อส. ที่ 19 อำเภอภูสิงห์ อำนวยการโดย (จ.อ.สมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ ) หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 ทหารพราน ร้อย 2601 ตชด.224
2.1 จับกุมชาวกัมพูชา 2 คน ชื่อ 1. นายดึ ยอน อายุ 34 ปี อาศัยอยู่บ้าน/ภูมิตอเปียงเตา ตำบล/คุ้มตอเปียงเตา อำเภอ/สรกอัลลองเวง จังหวัด/เขตอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา 2.นายโทน ฮุน อายุ 30 ปี อาศัยอยู่บ้าน/ภูมิกอซาง ตำบล/คุ้มจังกรอง อำเภอ/สรกตอเจ็ดบะรัย จังหวัด/เขตกรอแจะ ประเทศกัมพูชา
2.2 แจ้งข้อกล่าวหา กระทำผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 มาตรา 48 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 53,55(5) พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.25222.3 ตรวจยึดไม้พะยูง จำนวน 11 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.11 ลูกบาศก์เมตร อุปกรณ์การกระทำผิด เลื่อยลันดา จำนวน 1 ปื้น หัวไฟคาดศีรษะ จำนวน 2 อัน ตลับเมตร จำนวน 1 อัน เสียม จำนวน 1 เล่ม ตะไบ จำนวน 1 อัน นำส่ง พงส.สภ.กันทรอม อำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป

2.4 เหตุเกิดวันที่ 2 ส.ค. 2565 เวลา 17.30 น. บริเวณป่าน้ำตกหม้อใหญ่ ทางทิศตะวันออกช่องมังจา ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ทับซ้อนเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าฝั่งขวาห้วยศาลา” ท้องที่ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากชายแดนไทย – กัมพูชา ประมาณ 3 กิโลเมตร พิกัดตรวจยึดจับกุม UTM 48 P 426360 E 1593038 N
นายสาธิต พันธุมาศ หุน.ขสป.ห้วยศาลา/รายงาน

ติดต่อโฆษณาได้ที่ หมายเลข 0849822409

ข่าวที่เกี่ยวข้อง