นายกฯ ห่วง โควิดระลอกใหม่ในโรงเรียน เน้นมาตรการ 6-6-7 ลดความเสี่ยง

‘นายกรัฐมนตรี’ ห่วง โควิดระลอกใหม่ ในโรงเรียน ย้ำ มาตรการลดความเสี่ยง 6-6-7 ในสถานศึกษา ไม่ให้กระทบการเรียนการสอน แนะ ผู้ปกครองสังเกตอาการบุตรหลาน

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม รับทราบรายงานผลสำรวจการประเมินสุขภาพนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของกรมอนามัย จำนวน 49,242 คน พบการติดเชื้อร้อยละ 30.56 โดยนักเรียนส่วนใหญ่ติดเชื้อจากบุคคลในครอบครัว รองลงมา ไม่ทราบสาเหตุการติดเชื้อ ส่วนการติดเชื้อในโรงเรียน พบเพียงร้อยละ 5.66 เท่านั้น

นอกจากนี้ยังพบว่า มีครอบครัวเพียงร้อยละ 0.36 ที่ติดเชื้อจากนักเรียนที่ไปโรงเรียน โดยอาการส่วนใหญ่ที่พบมาก คือ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นอาการที่ผู้ปกครองสามารถสังเกตอาการของบุตรหลานได้ จึงขอให้โรงเรียน สถานศึกษา และสถานประกอบการศึกษา ยังคงต้องเน้นมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโควิด ไม่ให้สร้างผลกระทบต่อการเรียนการสอนของครู-นักเรียน

มาตรการความปลอดภัย 6-6-7 ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) คือ 1.การเว้นระยะห่าง 2.การสวมหน้ากาก 3.การล้างมือ 4.การคัดกรองวัดไข้ 5.ลดการแออัด และ 6.การทำความสะอาด

6 มาตรการเสริม คือ 1.การดูแลตนเอง 2.การใช้ช้อนกลางส่วนตัว 3.ทานอาหารปรุงสุกใหม่ 4.การลงทะเบียนเข้า-ออก 5.การสำรวจตรวจสอบ และ 6.กักกันตนเอง

7 มาตรการเข้ม คือ 1.การประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่านระบบ MOE COVID 2.การจัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย 3.การจัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 4.อนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน 5.การมีแผนเผชิญเหตุและมีการซักซ้อม 6.การควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน และ 7.การจัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

ติดต่อโฆษณาได้ที่ หมายเลข 0849822409

ข่าวที่เกี่ยวข้อง