น่านพบผู้ป่วยโควิดพุ่ง เปิดศูนย์แยกกักตัว -ยกระดับรับมือ

น่าน-ผู้ป่วยโควิดพุ่ง เปิดศูนย์แยกกักตัว พร้อมยกระดับมาตรการรับมือ และป้องกัน

วันนี้ 11 ม.ค. 65 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน และนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมกันตรวจสถานที่ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (CI) ที่ เทศบาลเมืองน่าน เพื่อเตรียมย้ายผู้ป่วยที่ล้นจากโรงพยาบาลน่าน เข้าพักฟื้น กักตัว หลังมีผู้ป่วยโควิดระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดน่าน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยเข้ารักษาวันละกว่า 100 ราย

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังผ่านพ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ โดยทางจังหวัดน่านได้เตรียมพร้อมรับมือ มีการยกระดับมาตรการทั้งการ การเข้าจังหวัดน่านให้ลงทะเบียนน่านปลอดภัยทุกครั้ง หากมาจากพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี สมุทรปราการ อุบลราชธานี ภูเก็ต ต้องกักตัว14 วัน ยกเว้นได้รับวัคซีนตามเกณฑ์หรือมีผลตรวจโควิดมาแสดงไม่น้อยกว่า 14 วัน ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ยกเว้น สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ รวมถึงร้านอาหารในโรงแรม รีสอร์ท ที่พักเอกชน ที่ประสงค์ให้บริการในรูปแบบร้านอาหาร ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน โดยยื่นขออนุญาตต่อนายอำเภอในท้องที่ ที่สถาน ประกอบการตั้งอยู่ ภายในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 สำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านตามเวลาปกติ โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือดำเนินการ Covid free setting เฟส 2 ในพื้นที่ตลาด โรงเรียน สถานศึกษา ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และโรงแรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อผู้ที่มารับบริการ

อย่างไรก็ตาม คาดว่าตัวเลขผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ และจะค่อยๆทรงตัวและลดลง ซึ่งทางจังหวัดน่าน ได้เตรียมโรงพยาบาลสนาม ที่วัดป่าป่านันทบุรีญาณสังวราราม เพื่อรองรับผู้ป่วย covid ที่เพิ่มขึ้นมากได้ถึง 154 เตียง

สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดน่านมีผู้ป่วยสะสม 3,428 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 366 ราย โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยประมาณวันละ 80-100 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยชาวน่าน ผู้ป่วยมากสุดที่อำเภอเมือง 260 ราย รองลงมาอำเภอเวียงสา 57 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง