อบอุ่น ทำบุญ *วัน ค.แตก*อุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนล่วงลับ 194 นาย

ชลบุรี-อบอุ่น ทำบุญ *วัน ค.แตก* นรจ.19/นรจ.นย.21 อุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนล่วงลับ 194 นาย

น.อ.ปัญญา วิจิตรจินดา ประธาน นักเรียนจ่า พรรคนาวิกโยธิน รุ่น 21 (นรจ.นย.รุ่น 21) และ น.อ.สายัณห์ กิจบำรุง ประธานนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 19 (นรจ.19) พร้อมคณะกรรมการจัดงาน และคณะกลุ่มแม่บ้าน ร่วมจัดงาน *วัน ค.แตก* เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เพื่อน นรจ.19/นรจ.นย.21 ที่ล่วงลับไปแล้วทุกพรรคเหล่า จำนวน 194 นาย หลังจากว่างเว้นจากพิษโควิด 19 มา 1-2 ปี ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส โควิด 19 ของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2521 เป็นวันที่เพื่อนนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 19 และนักเรียนจ่านาวิกโยธิน รุ่น 21 ต้องสูญเสียเพื่อนร่วมรุ่นไปถึง 6 นาย พร้อมครูฝึก 1 นาย ในขณะฝึกยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 81 มม. หรือ ค.81 ที่หาดยาว ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และได้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดฝันเมื่อ ลูก ค.81 ได้เกิดระเบิดขึ้นในหมู่ฝึกยิง ค.81 ดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ต้องสูญเสียเพื่อนร่วมรุ่น พร้อมครูฝึกทันทีถึง 7 นาย จนเป็นที่มาของคำว่า นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น “ค.แตก” มาจนถึงปัจจุบัน

และเมื่อวันที่ 2 มี.ค.65 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง นรจ.19/นย.21 จึงได้ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับเพื่อน นรจ.นย.21 ที่เสียชีวิต ทั้ง 6 นาย ในวัน ค.แตก และเพื่อนร่วมรุ่น นรจ.ทร.19 ทุกพรรคเหล่าที่เสียชีวิตอีก จำนวน 188 นาย รวม 194 นาย ตลอดจนเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ เพื่อนร่วมรุ่นและครอบครัว ที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี และในวันนี้ถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ดร.เอ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมสนับสนุนเงิน จำนวน 2,000 บาท ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

สำหรับ นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 19 (นรจ.19) ถือกำเนิดมาเมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2519 จาก รร.ชุมพลทหารเรือ รับราชการร่วมเป็นเพื่อนกันมา จนเกิดเป็นความสัมพันธ์อันลึกซึ้งจนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 46 มีเพื่อนร่วมรุ่นที่เสียชีวิตจากไปอย่างไม่มีวันกลับรวมแล้ว จำนวน 194 นาย จากจำนวนเพื่อนร่วมรุน 864 นาย

จึงบังเกิดเป็นภาพแห่งความรักด้วยมิตรภาพอันแสนอบอุ่นของคำว่า “เพื่อน” ซึ่งยากจะบรรยายเป็นคำพูดได้ เพียงแต่ระลึกอยู่ในหัวใจของเพื่อนๆ ทุกคนเสมอด้วยคำว่า “เราจะไม่ทิ้งกัน”

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง