ชาวบ้านชัยภูมิฮือชุมนุมบุกศาลากลางร้องคืนตำแหน่งให้ผู้ใหญ่บ้านน้ำดี

ชัยภูมิ:ชาวบ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ลุกฮือรวมตัวกว่า 100 คน เดินทางบุกศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ร้องขอความเป็นธรรมคืนตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านน้ำดี ที่ถูกคำสั่งปลดออกจากผู้ใหญ่บ้าน ที่มีไปการเซ็นชื่อรับรองลูกบ้านออกบัตร ปชช.สวมสิทธิ์บุคคลอื่น มานานกว่า 20 ปี สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน หลังจากรับแจ้งคำสั่ง 28 ก.พ.65ที่ผ่านมา ผู้ใหญ่บ้านถูกปลดออก ขณะนี้กำลังรวบรวมหลักฐานภายในสัปดาห์ที่จะถึงนี้


(3 มี.ค.65 )ที่ด้านหน้าสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ได้มีตัวแทนชาวบ้านหมู่บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ กว่า 150 คน ได้เดินทางถือป้าย และยื่นหนังสือร้องขอให้จังหวัดชัยภูมิ ทบทวนคำสั่งปกครอง อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ที่มีคำสั่งปลดผู้ใหญ่บ้าน นายอนันต์ ชาละหาน ผู้ใหญ่บ้านกันกง ม.7 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ออกจากตำแหน่งด้วยการกระทำความผิดร้ายแรง ได้ตรวจพบนายอนันต์ ชาละหาน ผู้ใหญ่บ้านกันกง หมู่ 7 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ มีการไปเซ็นต์ชื่อออกบัตร ปชช.สวมสิทธิ์บุคคลอื่น อยู่ที่ จ.สกลนคร มานานกว่า 20 ปี มีนายพรเทพ วัชกีกุล ปลัดจังหวัดชัยภูมิ มารับหนังสือร้องขอเป็นธรรมให้กับนายอนันต์ ชาละหาน ผู้ใหญ่บ้านกันกง ม.7 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ส่งต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ชาวบ้านที่มายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น เกิดจาก คู่สามีภรรยา ซึ่งตัวภรรยาผู้ที่เป็นใบ้และหูหนวก ซึ่งไม่มีใครทราบข้อเท็จจริงว่า ผู้ถือบัตรประชาชนที่ระบุชื่อ นางบัวเพียร ผิวบาง มาได้อย่างไรตั้งแต่เมื่อไหร่ ซึ่งระยะเวลาผ่านไป 20 กว่าปี แต่เมื่อปี พ.ศ.2562 มีนางบัวเพียร ผิวบาง ชาว อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ได้มีการขอตรวจสอบจากผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรตัวจริง ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสกลนคร ด้วยความสงสัยในเรื่องของเงินเยียวยาต่างๆไม่เข้าระบบที่ตนเองควรจะได้รับแต่ไม่ได้รับ จึงขอทำการตรวจสอบสิทธิ์ที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จึงพบว่ามีการขึ้นทะเบียนในระบบทะเบียนราษฎร์ ที่อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หลังจากนั้นได้มีการติดต่อพูดคุยพบว่าการนำบัตรประชาชนมาสวมสิทธิ์ ที่ใช้ชื่อนางบัวเพียร ผิวบาง ที่อยู่ในบัตรประชาชน ชาว อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร แต่อาศัยอยู่กับสามีที่บ้านกันกง อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน ได้ทำหนังสือร้อง ส่งตรงไปยังกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ให้ อ.จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้ตรวจสอบ ทำให้เกิดเป็นมูลความผิดตกไปอยู่ที่นายอนันต์ ชาละหาน ผู้ใหญ่บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ในฐานความผิดในการรับรองตัวบุคคล

ซึ่งนายอนันต์ ชาละหาน ผู้ใหญ่บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้มีการลงนามลายเซ็นยืนยันตัวบุคคล ในขั้นตอนการถ่ายบัตรประชาชนให้กับหญิงใบ ใช้ชื่อนางบัวเพียร ผิวบาง เป็นชาว อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ที่อยู่กินกับนายเสถียร ดวงปทุม อายุ 51 ปี 209 ม.7 บ้านกันกง ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ที่พบว่ามีประวัติป่วยทางจิต ซึ่งหญิงใบที่ใช้ชื่อนางบัวเพียร ผิวบาง พบว่าเป็นหญิงใบและหูหนวกมาตั้งแต่กำเนิด เดิมที่เป็นชาว อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ได้มาทำงานที่ จ.ปทุมธานี และรู้จักกับสามีนายเสถียร ดวงปทุม ได้อยู่กินเป็นสามีภรรยากันมา

และได้ย้ายมาอยู่ตนที่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ตั้งแต่ 20 กว่าปีที่ผ่านมา มีบัตรประชาชนติดตัวมาชื่อนางบัวเพียร ผิวบาง ชาว อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เมื่อบัตรประชาชนหมดอายุ สามีได้นำหญิงใบใช้ชื่อนางบัวเพียร ผิวบาง ไปทำบัตรประชาชนใบใหม่ โดยให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองให้ แต่หลังจาก อ.จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้ตรวจสอบ พบว่านายอนันต์ ชาละหาน ผู้ใหญ่บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้รับรองอันเป็นเท็จ จึงได้ออกคำสั่งปลดนายอนันต์ ชาละหาน ออกจากผู้ใหญ่บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้มีการรับแจ้งคำสั่งเมื่อ 28 ก.พ.65ที่ผ่านมา

นางพิสมัย จาดเอี่ยม อายุ 61ปี ตัวแทนชาวบ้านกันกง หมู่ 7 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ บอกว่า นายอนันต์ ชาละหาน ผู้ใหญ่บ้านกันกง ตั้งแต่มาเป็นผู้ใหญ่บ้าน กว่า10 ปีที่ผ่านมา ขณะนี้ผู้ใหญ่บ้านอายุ 47 ปี ได้อุทิศตนเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดี ได้ช่วยเหลือลูกบ้านเป็นตัวอย่างที่ดีมาอย่างต่อเนื่องตลอดมา ในการที่ถูกปลดออกจากผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้ คงเกิดจากความไม่ได้ตั้งใจของผู้ใหญ่บ้าน ที่ไปช่วยลูกบ้านทำบัตรประชาชนให้ภรรยา ที่เป็นหญิงใบและหูหนวกมาตั้งแต่กำเนิด เดิมที่เป็นชาว อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ได้มาทำงานที่ จ.ปทุมธานี และได้ย้ายมาอยู่ตนที่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ตั้งแต่ 20 กว่าปีที่ผ่านมา มีบัตรประชาชนติดตัวมาชื่อนางบัวเพียร ผิวบาง ชาว อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เมื่อบัตรประชาชนหมดอายุ สามีได้นำภรรยาของตนซึ่งถือบัตรชื่อบัวเพียร ผิวบาง ไปทำบัตรประชาชนใบใหม่ โดยให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองให้ ชาวบ้านกันกง รู้สึกเสียดายนายอนันต์ ชาละหาน ผู้ใหญ่น้ำดีถูกปลดออกตำแหน่ง จึงรวมตัวมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมให้กับนายอนันต์ ชาละหาน

ด้านนายพรเทพ วัชกีกุล ปลัดจังหวัดชัยภูมิ หลังรับหนังสือร้องขอเป็นธรรมจากชาวบ้านกันกง หมู่ 7 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิแล้ว บอกว่าจะรับหนังสือส่งต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งหากผู้ใหญ่บ้านที่ถูกปลดออก ต้องการขอความเป็นธรรมให้กับตนเอง สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่แจ้งคำสั่ง 28 ก.พ.65 หากมีมูลเหตุหรือหลักฐานที่หักล้างกัน กับการกระทำความผิดในครั้งนี้ ก็จะได้ให้ความเป็นธรรมในการพิจารณา ตามข้อมูลพยานหลักฐานได้อีกครั้งต่อไป

ขณะที่นายอนันต์ ชาละหาน ผู้ใหญ่บ้านกันกง หมู่ 7 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ บอกว่าในการเซ็นชื่อรับรองให้ ได้ดูจากเอกสารทางราชการคือใบสูติบัตรการเกิดของลูกชายนางใบ ที่ออกมาตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งนางใบได้มาแจ้งว่าบัตรประชาชนหาย หลังได้ขอดูใบสูติบัตรลูก จึงได้พานางใบไปทำบัตรประชาชนให้ใหม่ ที่ว่าการอำเภอจัตุรัส ตอนแรกได้ดูรูปในบัตรเดิม ได้เกิดข้อสงสัยเหมือนกันว่ารูปหน้าไม่คอนเหมือนเดิม แต่นายเสถียร สามีนางใบได้ยืนยันว่ารูปนางใบสมัยเป็นสาวจริง ที่ใบหน้าเปลี่ยนไปเพราะแพ้ยาคุมกำเนิด และมีชาวบ้านยืนยันด้วย จึงเข้าสู่ขบวนการทำบัตรประชาชนใบใหม่ให้นางใบ จนเกิดการตรวจสอบขึ้น ซึ่งในขณะนี้กำลังรวบรวบเอกสารในความบริสุทธิ์ของตนเองอยู่ ในสัปดาห์หน้าตนเองจะนำเอกสารในความบริสุทธ์ของตนเองยื่นอุทธรณ์อีกต่อไป

มัฆวาน วรรณกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง