เร่งล่าแก๊งมอดไม้ลอบตัดไม้บนเทือกเขาต้นน้ำเทพา

ภายใต้การสั่งการของ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4/มทภ.4 ผอ.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.ตชด.ภาค 4 นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย จ.สงขลา พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา พ.ต.ท.ฉลอง บัวทอง รอง ผบ.ฉก.ตชด.43 ให้คณะเจ้าหน้าที่ แผนกภัยความมั่นคงฯ กปก.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ประสานงาน จนท.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ศูนย์ป่าไม้สงขลา หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สะบ้าย้อย จนท.ชป.พิเศษป่าไม้ สจป.ที่13 (สงขลา)

โดย จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.6 (สะบ้าย้อย), จนท.ชป.ป่าไม้ ฉก.ตชด.43/ร้อย ตชด.433 และ จนท.ชฝต.4306 ร่วมกันออกตรวจพิสูจน์ทราบ พื้นที่ป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติ เนื่องจากได้รับรายงานตามสายข่าว กอ.รมน.ภาค 4 สน.ว่ามีกลุ่มบุคคล ขึ้นไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่าใหม่ ใกล้ชายไทย-มาเลเซีย ขอให้ไปตรวจสอบ ในพื้นที่กลุ่มบ้านป่าโชน หมู่บ้านสวนชาม ม.2 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

จนท.จึงร่วมกันออกตรวจพิสูจน์ทราบ ในพื้นที่ป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติ พบการถูกลักลอบตัดไม้ทำลายป่าใหม่ ท้องที่ บ้านสำนักเอาะ ม.5 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันออกลาดตระเวนตรวจสอบ เพื่อป้องกัน หยุดยั้งและ ยับยั้ง ของกลุ่มขบวนการมอดไม้ที่ทำเป็นขบวนการ โดยใช้ช้างหลายเชือกในชักไม้ลงสู่พื้นที่ชายเขาก่อน เลื่อยตามออเดอร์ที่สั่ง ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่แผนกภัยความมั่นคงฯ พยายามไล่ล่าการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ เพื่อ ปกป้องรักษาป่า พิทักษ์ป่า อนุรักษ์ป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพะยาไม้ และควนกำแพง ในท้องที่ บ้านสำนักเอาะ ม.5 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดยพื้นที่ป่าแห่งนี้มีความสูงจากรระดับน้ำทะเลปานกลาง 294 เมตร ห่างออกไปใกล้ชายแดนมาเลเซียประมาณ 1 กม. จนท.ยังตรวจพบพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์กำลังถูกทำลายใหม่ มีการตัดโค่นต้นไม้มีค่าขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่จำนวนมาก ลักษณะยังตัดโค่นไม่เสร็จกลางป่าลึกบนภูเขา

นอกจากนี้ยังพบต้นไม้มีค่ายืนต้นขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ ถูดตัดด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์จำนวนมาก ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายใหม่ได้จำนวน 2 ไร่ 3 งาน 25 ไร่ รัฐได้ความเสียหายเป็นเงิน 421,870 บาท จนท.ตรวจวัดไม้ถูกตัดล้มคาตอจำนวน 19 ต้น/ท่อน ปริมาตร 118.784 ลบ.ม. เช่น ไม้สยา ไม้กอ ไม้เปรียง ไม้ฝาด ไม้สะเดา

ขณะตรวจสอบ ไม่พบผู้ที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าคาดว่าหลบหนีไปก่อน จนท.ไปถึง และไม่พบอุปกรณ์ในการตัดไม้ทำลายป่า แต่อย่างใดโดยกล่าวหาว่า กลุ่มบุคคลที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า กระทำความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 เหตุเกิดที่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพะยาไม้ และควนกำแพง ท้องที่ บ้านสำนักเอาะ ม.5 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา พิกัดความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 294 เมตร ห่างจากแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ประมาณ 1 กม.เทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำ แม่น้ำเทพา จึงมอบหมายให้ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.6 (สะบ้าย้อย) จัดทำบันทึกรายละเอียดรายละเอียด นำเรื่องร้องทุกข์ต่อ พงส.สภ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง