ชัยภูมิ- รัฐ-ราษฎร์ชัยภูมิร่วมใจขับเคลื่อนพัฒนาอาชีพเกษตรกรครบวงจรสู้ภัยโควิด-19

ชัยภูมิ- รัฐ-ราษฎร์ชัยภูมิร่วมใจขับเคลื่อนพัฒนาอาชีพเกษตรกรครบวงจรสู้ภัยโควิด-19

 

//ชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก เมื่อช่วงปี 2564 ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบ 50 ปี พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายไปกว่า 10 อำเภอ พร้อมกันนี้ชาวบ้านยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ประชาชนขาดรายได้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับผลกระทบไม่สามารถเดินทางติดต่อค้าขายได้เป็นเวลานานร่วม 3 ปี

นายสุทศ พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญต่ออาชีพและรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ โดยการจัดโครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม ทั้งระดับจังหวัดและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมกันนี้ยังเป็นการลดความเลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ โดยการวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้านสมุนไพร ประสานขอรับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ สระบุรี ในมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ปทุมธานี1 และเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรในพื้นจังหวัดชัยภูมิที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยแบ่งเป็นข้าวจำนวน 767 รายพื้นที่เสียหาย 7,921 ไร่ ถั่วเขียว 558 รายพื้นที่เสียหาย 5,716 ไร่ ทั้งนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1 จำนวน 118,815 กิโลกรัม ถั่วเขียวอีกจำนวน 21,135 กิโลกรัม

ด้าน นายณัฐวุฒิ ธิสา หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ ได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องในโครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงจังหวัดชัยภูมิ (LFC.C) คือ จัดแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ “การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์” เพื่อหาแนวทางโครงการนวัตกรรมการทำเกษตรอินทรีย์ ยุคใหม่ สู่ความยั่งยืนจังหวัดชัยภูมิ สำรวจผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติหรือแรงงานถูกเลิกจ้าง ได้ปรับเปลี่ยนอาชีพมาทำเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2565 เร่งขับเคลื่อนเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีชัยภูมิและอาหารปลอดภัย ทั้งภาครัฐและเอกชน

“พิทักษ์ ฟาร์ม” บ้านผือ ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่ได้ร่วมเป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ เช่น วัวพันธุ์เนื้อ และปลูกพืชนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารจำหน่าย สร้างรายได้มนฟาร์มเมื่อเวลามีบุคคลหน่วยงานมาศึกษาดูงานและพักผ่อน ซึ่ง“พิทักษ์ ฟาร์ม” ยังเป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายเกษตรกร รวมกลุ่มสร้างอาชีพด้านเกษตรกรรมต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์และอาชีพอื่นๆ เช่น ศิลปินรถแห่จังหวัดชัยภูมิ ล่าสุดจะมีการรวมพลคนเกษตรและศิลปินเพลงคนรุ่นใหม่ “นาย ไมล์ทองคำ”และ “จ๊อบ เสกสันต์” พร้อมศิลปินเมืองชัยภูมิเจ้าของผลงานเพลง “รถบ่มีน้ำมัน” สร้างความสุขเป็นของขวัญให้กับครอบครัว-คนรักในวันวาเลน์ไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันเข้มโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย//

 

Channel News Thailand “พื้นที่ข่าวทั่วไทยออนไลน์ทั่วโลก”

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง