พณ.สั่งตรึ่งไข่คละหน้าฟาร์มฟองละ 2.90 บาท ฝ่าฝืนคุก 7 ปี

อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ขึงขังสั่งตรึงราคาไข่คละหน้าฟาร์มฟองละ 2.90 บาท ลั่นห้ามขึ้นราคา ฝ่าฝืนปรับอ่วม-คุก 7 ปี

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันนี้กรมการค้าภายในได้ประชุมร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่, สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง,สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้, สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่แปดริ้ว, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี, สหกรณ์ผู้ลี้ยงไก่ไข่ลุ่มน้ำน้อย ตลอดจนผู้ผลิตรายใหญ่ กรมปศุสัตว์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อหารือร่วมกันและรับทราบถึงสถานการณ์ปัญหาด้านต้นทุนของผู้เลี้ยงไก่ไข่

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ผู้เลี้ยงไก่ไข่จะให้ความร่วมมือตรึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่ 2.90 บาทไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หากพบเห็นว่ามีการกักตุนหรือฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะมีโทษตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปีปรับ 140,000 บาทหรือทั้งจำและปรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง