โอมิครอนลามแล้ว 55 จังหวัดป่วยพุ่ง 2,338 ราย

ไทยติดเชื้อโอมิครอนแล้ว 55 จังหวัดป่วยพุ่ง 2,338 ราย ครึ่งหนึ่งมาจากต่างประเทศ ส่วน กทม. กาฬสินธุ์ ชลบุรี ร้อยเอ็ด ภูเก็ต สมุทรปราการ ติดในพื้นที่

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2865 พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เป็นตัวแทน ศบค.แถลงสถานการณ์โควิด 19 ว่า วันนี้ทั่วโลกรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2.13 ล้านราย เสียชีวิต 6.5 พันราย สหรัฐอเมริกาติดเชื้อใหม่มากที่สุด 5.67 แสนราย ฝรั่งเศส 2.71 แสนราย อังกฤษ 2.18 แสนราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นไปตามคาดการณ์คือสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่อัตราเสียชีวิตยังไม่เพิ่มขึ้นมาก อยู่ที่ 1.85%

ส่วนการติดเชื้อตามสายพันธุ์ในประเทศไทย จากการตรวจสายพันธุ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช่วงวันที่ 4 ม.ค.65 พบว่าเป็นสายพันธุ์เดลตา 78.51% โอมิครอนเพิ่มขึ้นเป็น 20.92% พบผู้ติดเชื้อ 2,338 ราย ขณะนี้โอมิครอนกระจายไป 55 จังหวัดแล้ว

โดยจังหวัดที่ติดเชื้อและแพร่ในจังหวัด คือ กทม. กาฬสินธุ์ ชลบุรี ร้อยเอ็ด ภูเก็ต และสมุทรปราการ ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อโอมิครอน 2,338 ราย ครึ่งหนึ่งมาจากต่างประเทศ อีกครึ่งหนึ่งติดเชื้อจากผู้มาจากต่างประเทศเป็นวงที่สอง ทั้งหมดอยู่ในการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

ขณะนี้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ยังเป็นเดลตา แต่กลุ่มเสี่ยงหลักไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เดลตาหรือโอมิครอน คือ ผู้ไม่มีภูมิคุ้มกัน หรือไม่เคยรับวัคซีนเลย จังหวัดที่ฉีดกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นได้หรือมีโรคประจำตัวได้น้อย จะต้องเตรียมการรองรับดูแลรักษาให้พร้อม

โดย 10 จังหวัดที่ฉีดให้กลุ่มเสี่ยงน้อย คือ ปัตตานี นราธิวาส แม่ฮ่องสอน ยะลา นครนายก ขอนแก่น ตาก ลพบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี การเตรียมระบบรักษาควรเตรียมทั้งใน รพ. และเตรียมการทำการรักษาแยกกักที่บ้าน (HI) และชุมชน (CI) ให้พร้อม เพราะอาการผู้ป่วยช่วงนี้ส่วนใหญ่วัยทำงานหรือรับวัคซีนครบอาการจะไม่รุนแรง แต่ต้องกักตัวรักษาเพื่อไม่ให้กระจายเชื้อให้ผู้อื่น

“ที่ประชุมพูดคุยการรองรับด้านสาธารณสุข กรณีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก แต่อาการน้อย ไม่รุนแรง โดยการจัดทำแนวทางการดูแลที่บ้าน และมีระบบติดตามอาการต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวัง หากมีอาการหนักจะได้ส่งต่อ เพื่อไปรักษาด้วยยา ให้ออกซิเจนอย่างทันท่วงที” พญ.สุมนี กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง