แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพ ร.พ.ชลบุรี

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพ ร.พ.ชลบุรี รักษาผู้ป่วย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมเฉลิมราชสมบัติ อาคารเฉลิมราชสมบัติ ชั้น9 โรงพยาบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ “โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชลบุรี คณะแพทย์ พยาบาลเข้าร่วมรับมอบ

นางสาวประภัสรา ศรีทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมด้วย สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยทั่วประเทศ ดำเนินการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ขาดแคลน อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 133 รายการ 76 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

ด้านนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวขอขอบคุณทางสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ที่ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และได้เห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการสาธารณสุข รวมถึงการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ซึ่งโรงพยาบาลชลบุรี มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก หากได้รับเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวจะเป็นการช่วยลดขั้นตอน เพิ่มความสะดวกในการทำงาน ในการนี้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ได้รับเครื่องควบคุมการให้สารละลายหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน 4 เครื่อง

ทั้งนี้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเงินบริจาคจาก สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ดังนี้ รถวีลแชร์ จำนวน 14 คัน เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง เตียงนอนคนไข้ 2ไกร์ จำนวน 1 เตียง ที่นอนลม จำนวน 20 ตัว Ambu bag เด็กโต จำนวน 5 ชุด Ambu bag ผู้ใหญ่ จำนวน 3 ชุด ชุดปรับความดัน จำนวน 2 ชุด ถังอ๊อกซิเจน+รถเข็นถัง จำนวน 2 ชุด เครื่องดูดเสมหะ Yuwell จำนวน 2 เครื่อง เครื่องดูดเสมหะ Fresco จำนวน 2 เครื่อง ชุดบริหารปอด จำนวน 7 ชุด เงินสดจำนวน 2,001,400 บาท เงินบริจาค จำนวน 1,200,000 บาท มูลค่าทั้งสิ้น 3,571,000 บาท

มอบให้แก่โรงพยาบาลชลบุรีเพื่อเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในการให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นประโยชน์ในการเพิ่มความสามารถด้านการช่วยเหลือประชาชนได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจ ด้านการสาธารณสุข และเป็นการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ตลอดจนเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ หากมีผู้ใดสนใจร่วมบริจาคเพิ่มเติมสามารถ ติดต่อได้ที่ 0812092234 ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี

Related posts