ทม.พล เปิดศูนย์การเรียนเทียนพรรษา สืบทอดปราชญ์ชาวบ้านส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

ทม.พล เปิดศูนย์การเรียนเทียนพรรษา ประจำปี 2567 สืบทอดปราชญ์ชาวบ้านส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เรียนรู้การทำเทียนพรรษาทั้งระบบรับเทศวันเข้าพรรษาปีนี้

 

นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น ได้กำหนดจัดตั้งศูนย์การเรียนเทียนพรรษา ประจำปี 2567 ที่ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลเมืองเมืองพล เพื่อเป็นศูนย์จัดทำต้นเทียนพรรษาในการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 โดยที่ศูนย์แห่งนี้ได้กำหนดจุดและกระบวนการการเรียนการสอนในการจัดทำต้นเทียนตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเทียน ต้มเทียน และขึ้นแบบ ทั้งยังคงมีการจัดทำออกแบบลวดลายประเภทติดพิมพ์ลาย พร้อมองค์ประกอบที่สื่อความหมาย ถึงวันเข้าพรรษา ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวชุมชน สถานศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล สถานศึกษาในเขตอำเภอพล และผู้นำชุมชนทั้ง 14 ชุมชน ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกวัน

“วันเข้าพรรษา ถือเป็นงานบุญใหญ่ที่คน อ.พล ได้ร่วมสืบสานและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับการที่คนในชุมชนทั้ง 14 ชุมชนได้พร้อมใจกันจัดให้มีการทอดเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนที่วัดในชุมชนอย่างพร้อมเพรียงทุกปี และปราชญ์ชาวบ้านคนเมืองพล มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในการทำเทียน และแกะสลักเทียน เทศบาลฯจึงได้จัดทำศูนย์การเรียนเทียนพรรษาขึ้นทุกปี เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในวิธีทำเทียนทั้งระบบ ทั้งยังคงเป็นสถานที่รวมพลังคนเมืองพลที่มีต่อศรัทธาในพระพุทธศาสนา ในการที่จะทำต้นเทียนพรรษาสำหรับการทอดถวายแด่วัดในชุมชนในเทศกาลวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้อีกด้วย”

นายกิตติโชติ กล่าวต่ออีกว่า ศูนย์การเรียนเทียนพรรษา นี้นอกจากคนในชุมชนและสถาบันการศึกษาในสังกัดเทศบาลฯหรือในเขต อ.พล จะมาเรียนรู้และร่วมลงมือปฎิบัติในการทำเทียนแล้ว ยังคงเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจ และประชาชนทั่วไปได้มาร่วมทำบุญ ด้วยการร่วมทำเทียนพรรษา โดยเฉพาะต้นเทียนประธานที่อยู่ในช่วงของการแกะสลักและประดับลวดลาย รวมทั้งการประดับตกแต่งรถขบวนบุปผชาติและรถแห่เทียนให้กับคุมวัดต่างๆ โดยสามารถที่จะมาเรียนรู้และร่วมลงมือปฎิบัติได้ที่ศาลาเอนกประสงค์ ทม.พล ได้ในวันและเวลาราชการ

Related posts