คุณตาจักสานตะกร้าพลาสติกขาย สร้างรายได้วันละ 500 บาท

คุณตาทวี ศรีชมพู อายุ 73 ปี ชาวบ้านรังกาใหญ่ ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ใช้หันมาจักสานตะกร้าพลาสติกเกิดจากภูมิปัญญาที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ในลักษณะของการทำเครื่องจักสานจักสานเส้นพลาสติกประดิษฐ์เป็นตะกร้าในลักษณะต่างๆ ซึ่งแต่เดิมได้นำวัตถุดิบจากธรรมชาติเท่าที่จะหาได้ใกล้ตัวมาทำให้เกิดประโยชน์ เช่น ไม้ไผ่ หวาย เป็นต้น ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่แถบนี้ มาสานเป็นสิ่งของเครื่องใช้สำหรับใช้สอยในชีวิตประจำวัน

ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย นั้นมีความรู้เรื่องจักสานอยู่แล้ว เพียงแต่ปรับเปลี่ยนวัสดุการสานมาเป็นเส้นพลาสติกเพื่อความทนทาน และสามารถออกแบบเครื่องจักสานได้หลากหลายกว่า หากชาวบ้านคนใดจะยึดเป็นอาชีพเสริมก็สามารถทำได้และจะเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการจักสานของคนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

โดยคุณตาทวีฯ บอกว่า ปัจจุบันนี้ ตนเองมีอายุมากแล้ว ไม่สามารถไปทำงานรับจ้างหาเงินได้เหมือนแต่ก่อน จึงได้หันมาจักสานตะกร้า จากเส้นพลาสติก โดยนำความรู้ที่ตนเองได้ฝึกหัดมาจากรุ่นคุณพ่อ ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ หลังจากนั้นตนเองก็จักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกมาโดยตลอด

โดยมีหลายขนาดให้เลือกเริ่มตั้งแต่ราคา 100-200 บาท ในแต่ละวันสามารถสานตะกร้าได้วันละ 2 ชุด โดยตนเองจะนำไปขายตามตลาดนัดในชุมชนและนำไปขายตามงานต่างๆในอำเภอ ทำให้มีรายได้เฉลี่ยวันละ 300-500 บาท นับว่าเป็นรายได้ที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ.

โดย…ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง