พิมายเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้หมา-แมว ลดเสี่ยงเสียชีวิต

นครราชสีมา-นายกเทศมนตรีตำบลพิมายเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้หมา-แมว ป้องกันติดเชื้อและลดความเสี่ยง หลังรายงาน 5 ปีย้อนหลัง ประเทศไทยมีคนติดเชื้อเสียชีวิตทุกปี

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ที่ วัดบูรพาพิมล ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ร่วมกับ นายฐิตพัฒน์ พิพัฒนเบจกูล ปศุสัตว์อำเภอพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย จัดโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมว” พร้อมกับฉีดยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลพิมายฟรี โดยดำเนินโครงการฯ 2 วัน ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 เพื่อป้องกันไม่ให้โรคพิษสุนัขบ้าระบาดในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

นายอาทิตย์ คำพา นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพิมาย เปิดเผยว่า จากการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อ.พิมาย เป็นสุนัขและแมวที่มีเจ้าของ จำนวน 872 ตัว และเป็นสุนัขและแมวจร ไม่มีเจ้าของ อีกจำนวน 200 ตัวรวมทั้งหมดกว่า 1,000 ตัว ที่จะเร่งนำมาเข้ารับรณรงค์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดดยช่วงดำเนินโครงการฯ จะบริการฉีดให้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม จึงอยากให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของสุนัขและแมวได้ตระหนักเห็นความสำคัญ นำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้ มาเข้ารับบริการ ฟรี เพราะโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อที่มีความรุนแรงและอันตรายถึงชีวิต หากไม่ได้รับวัคซีนในการป้องกันตั้งแต่เริ่มแรก ผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกราย

ทั้งนี้ประเทศไทยได้จัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า แต่ยังคงพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี โดยข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ระบุว่า ย้อนหลังไปตั้งแต่ ปี 2561 – 2566 ประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งสิ้น 34 ราย และปีที่พบผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ ปี 2561 พบผู้เสียชีวิตมากถึง 17 ราย ซึ่งปีต่อ ๆ มา ก็ยังคงการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยพบผู้เสียชีวิตปีละ 3 รายจนถึงปี 2566 ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัส ก่อโรคในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง ชะนี เป็นต้น

สำหรับประเทศไทย เมื่อเทียบกับสัตว์ชนิดอื่น ๆ พบว่า สุนัขเป็นสัตว์ที่ได้รับรายงานว่าเป็นโรคนี้มากที่สุด และโรคนี้มีความรุนแรงมากหากติดเชื้อจนมีอาการป่วย ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ผู้ป่วยติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตทุกราย ที่สำคัญ เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสามารถติดต่อสู่คนได้ จากการถูกสัตว์ที่เป็นโรค กัด ข่วน เลีย น้ำ ลายกระเด็นเข้าทางตา ปาก หรือบาดแผลตามผิวหนัง โดยเชื้อไวรัสจะเพิ่มจำนวนที่บริเวณแผลที่ถูกกัด หลังจากนั้น หลายสัปดาห์ถึงหลายเดือนจะเริ่มมีอาการป่วย อาการป่วยจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับจำนวนเชื้อที่ได้รับและตำแหน่งบาดแผล หากอยู่ใกล้สมองเชื้อจะเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางหรือเข้าสู่สมองได้เร็วและเสียชีวิตในที่สุด จึงขอให้ประชาชนนำสุนัขและแมวที่เลี้ยงในครัวเรือนหรือแม้แต่สุนัขจรจัด ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี และหากถูกสุนัขแมว ข่วน เลีย กัด โดยเฉพาะ เป็นสัตว์ที่ไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีน ควรล้างทำความสะอาดบริเวณที่ถูกสัมผัส และรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิต

โดย…ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ/นครราชสีมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง