เพชรบุรี-ประจวบฯถวายพวงมาลัยดอกไม้สด สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถวายพวงมาลัยดอกไม้สด สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร ครบรอบปีที่ 70

 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 ที่กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายเเดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และ
นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีถวายพวงมาลัยดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร ครบรอบปีที่ 70

 

ทั้งนี้มี พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลตำรวจตรี วันชนะ ธรรมเสมา ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฯ เพื่อสดุดีในวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติ และสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ข้าราชการตำรวจทุกนาย

สำหรับ ตำรวจพลร่มถือกำเนิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2494 ณ ค่ายเอราวัณจังหวัดลพบุรี ต่อมา ตำรวจพลร่มได้ย้ายไปตั้งหน่วย ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นกองร้อยตำรวจพลร่มขึ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2496 ได้ย้ายมาที่ค่ายนเรศวร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นการบังคับบัญชากับกองบังคับการยานยนต์ หรือตำรวจรถถัง ที่วังปารุสกวัน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดค่ายนเรศวร เมื่อวันที่ 27 เมษายน พุทธศักราช 2497

ตำรวจพลร่ม จึงถือว่า วันที่ 27 เมษายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนาค่ายนเรศวร อย่างเป็นทางการ เป็นต้นมา เป็นเวลา 70 ปี ตำรวจพลร่ม ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว กล้าหาญ เสียสละ เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยจากอริราชศัตรู และเพื่อความสงบสุขของประชาชน ตามแบบอย่างของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งหน่วยได้รับพระราชทานพระนามเป็นชื่อค่าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง