พิษ’เอลนิโญ’แล้งหนัก ข้าวนาปีใต้ผลผลิตลด 50% ผู้บริโภคอ่วมซื้อข้าวแพง

ข้าวนาปีใต้ 66/67 กระอัก “เอลนิโญ” ฝนแล้งฝนกตกไม่จำกัด ผลผลิตหาย 45-50 เปอร์เซ็นต์ ราคาทะยาน 15,000 บาท / ตัน จาก 9,500 บาท สังข์หยด 20,000 บาท / ตัน ข้าวสารทะลวง ส่งสัญญาณ “ข้าวนาปี” หลังเมษายน ร้อนจัดระวังน้ำ พื้นที่ชลประทานไม่มีปัญหา

นายประจวบ เกตุนิ่ม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุชนแปลงใหญ่ ข้าว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เปิดเผยว่า ภาวะข้าวนาปี 2566/2567 เริ่มเก็บเกี่ยวเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จะแล้วเสร็จหลังเดือนมีนาคม 2567 นี้ โดยได้ราคาที่ดีประมาณ 13,000 บาท / ตัน จากเดิมเมื่อปี 2566 ราคาประมาณ 9,500 บาท / ตัน ซึ่งในพื้นที่ส่วนใหญ่กลุ่มตนจะทำข้าวเล็บนก เป็นหลัก

นายประจวบ กล่าวอีกว่า แต่ประการสำคัญการทำนาในปีนี้ปรากฎว่าข้าวประสบถูกน้ำท่วมข้าวกำลังตั้งท้อง ส่งผลให้เกิดความเสียหายไปประมาณ 45 – 50 % จากผลผลิตที่เคยได้รับกว่า 500 กก. /ไร่ แต่มาในปีนี้เหลือกว่า 300 กก. และบางพื้นที่กว่า 200 กก. โดยกระทบสำหรับนาลึก แต่สำหรับนาดอนไม่ประสบปัญหา

“การเก็บเกี่ยวจะแล้วเสร็จในปลายเดือนมีนาคม และจะเริ่มทำนาปรัง 2567 ประมาณเดือนเมษายน 2567 แต่ต้องรอดูติดตามสถานการณ์น้ำอย่างเกาะติดเพราะเกิดภาวะแล้งจัดเวลานี้ แต่ถึงอย่างไรหากน้ำในพื้นที่ จ.พัทลุง ยังอยู่ในสภาพนี้ยังทำนาได้ ส่วนราคาข้าวยังมีทิศทางที่ดีต่อ” นายประจวบ กล่าว

นายอรุณ ไพชำนาญ ประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เปิดเผยว่า การทำนาข้าวในปี 2566/2567 ข้าวได้ผลผลิตปริมาณน้อยมากโดยภาพรวม ซึ่งได้ขาดหายไปประมาณ 40 % ปัจจัยจากสภาพธรรมชาติทางภูมิอากาศ การเกิดเอลนิโญฝนแล้งฝนตกไม่จำกัด จนเกิดสภาพน้ำท่วมขังแช่ต้นข้าว ส่งผลให้ข้าวเกิดสภาพเสียหายไปมาก นาข้าวสังข์หยดของกลุ่มตนผลิตได้ 50 กระสอบ กลับได้ผลิตเพียง 13 กระสอบ.

“ในกลุ่มเน้นหนักทำนาข้าวสังข์หยด โดยข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ได้ราคา 20,000 บาท / กก. จาก 15,000 บาท / ตัน และข้าวสังข์หยดไม่ใช่อินทรีย์ ราคา 18,000 บาท / ตัน ตอนนี้ข้าวสาร จากราคา 40 บาท และ 45 บาท / กก. ปรับเป็น 50 บาท และ 60 บาท / กก. แต่ถึงอย่างไรขณะนี้ต่างหันไปข้าวข้าวเปลือกกันก่อนเพราะถือว่าได้ราคาดี”

นายชำนาญ กล่าวอีกว่าถึงทิศทางสถานการณ์ข้าว ยังมีทิศทางที่ดีต่อไปสำหรับข้าวนาปรังที่จะถึงนี้ แต่จะต้องเป็นพื้นที่ทางชลประทานข้าวถึงจะไม่มีความเสี่ยง

นายสุทธิพร กาฬสุวรรณ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ เปิดเผยว่า ข้าวนาปี 2566/2567 ได้ปริมาณผลผลิตน้อยมาก โดยข้าวพื้นเมืองลดลงถึงประมาณ 40 % เช่น ข้าวเล็บนก ข้าวสังข์หยด และในส่วนข้าวขาว กข. 41 47 49 ฯลฯ ก็ลดลงถึง 30 – 40 % เช่นกัน

ส่วนทางด้านราคาก็ได้ปรับตัวสูงขึ้น ข้าวเล็บนกจาก 12,000 ปรับเป็น 14,500 บาท – 15,000 บาท ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 30 – 40 % ส่วนข้าวขาว กข.41 47 และ 49 ฯลฯ 12,500 บาท ถึง 13,000 บาท / ตัน โดยข้าวความชื้น 15 %

“แนวโน้มทิศทางต่อไปคือข้าวนาปรังประมาณว่ายังอยู่ในพื้นฐานีนี้ถือว่าดีต่อ ส่วนสภาพภูมิอากาศขณะนี้ยังเอื้ออำนวย” นายสุทธิพร กล่าว.

โดย…อัสวิน ภักฆวรรณ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง