บ้านพักเด็กฯ ชัยภูมิลงช่วยคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวลูก 5 ชีวิต

พม.ชัยภูมิ โดยนางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นักจิตวิทยา และ นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และ ปลัดอบต. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง “กรณี คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว เลี้ยงลูก 5 คน มารดาของเด็กเสียชีวิต ด้วยโรคลิ้นหัวใจรั่ว
ข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว เลี้ยงลูก 5 คน มารดาของเด็กเสียชีวิตด้วยโรคลิ้นหัวใจรั่ว

จากการลงพื้นที่ร่วมกับ หมู่ที่ 18 ต.วังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ทราบข้อเท็จจริงว่า นายณัฐพงษ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี อยู่บ้านเลขที่ 191 หมู่ที่ 17 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ภรรยาชื่อ นางสาววนิดา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว (เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566) ด้วยโรคลิ้นหัวใจรั่ว ซึ่งนายณัฐพงษ์ฯ มีบุตรกับนางสาววนิดาฯ ทั้งหมด 4 คน และ มีบุตรเลี้ยง (ซึ่งเป็นบุตรติดภรรยา) 1 คน เมื่อนางสาววนิดาฯ เสียชีวิตลง ทำให้นายณัฐพงษ์ต้องดูแลเลี้ยงดูบุตรทั้งหมด 5 คน โดยมีตา ยาย (บิดา มารดาของภรรยา) และ ย่าของเด็ก (มารดาของนายณัฐพงษ์) เป็นผู้ช่วยเหลือเลี้ยงดู

ซึ่งบุตรติดภรรยา ชื่อ เด็กชายชนะชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 7 ปี เรียนอยู่ชั้น ป.1 บุตรคนที่ 1 ชื่อ เด็กชายธวัล ฯ อายุ 4 ปี เรียนอยู่ชั้น อนุบาล 2 บุตรคนที่ 2 ชื่อ เด็กชายจิตรเทพ ฯ อายุ 2 ปี บุตรคนที่ 3 ชื่อ เด็กหญิงชนิดา ฯ อายุ 1 ขวบ 5 เดือน และบุตรคนที่ 4 ชื่อ เด็กหญิงกันตยา ฯ อายุ 1 เดือน ซึ่งบุตรคนที่ 4 เป็นบุตรที่นางสาววนิดาฯ ได้คลอดก่อนกำหนด เพราะเกิดอุบัติเหตุหกล้มตอนตั้งครรภ์ได้ 7 เดือน และหลังจากที่คลอดแล้ว แพทย์ได้ตรวจพบว่า เด็กหญิงกันตยาฯ มีโรคประจำตัว คือ โรคลิ้นหัวใจรั่ว ปัจจุบันได้เข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลชัยภูมิ นายณัฐพงษ์ฯ มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ครอบครัวมีฐานะยากจน รายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูบุตรทั้ง 5 คน ทำให้ตา ยาย (บิดามารดาของภรรยา) และย่า (มารดาของนายณัฐพงษ์ฯ) ต้องมาช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายและช่วยเลี้ยงดูบุตรทั้ง 5 คน โดยครอบครัวมีแผนในการดูแลเด็กร่วมกัน มีข้อตกลงให้เด็กอยู่ในความดูแลของตา ยาย ยกเว้น เด็กชายจิตรเทพฯ ย่ามีความประสงค์จะรับไปอุปการะเลี้ยงดูเด็กเอง

การให้ความช่วยเหลือ
1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ แนะนำบทบาทภารกิจของหน่วยงานด้านการสงเคราะห์และ คุ้มครองสวัสดิภาพแก่บิดาและญาติของเด็ก ซึ่งครอบครัวไม่ต้องการให้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และมีแผนที่จะดูแลและพัฒนาเด็กได้
2.พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวยากจนเบื้องต้น จำนวน 3000 บาท และมอบเครื่อง อุปโภค-บริโภคสำหรับเด็ก จำนวน 1 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
3. พิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ กรณี เด็ก 7 ปี จำนวน 1 รายละ 2,000 บาท/ปี จนกว่าครอบครัวจะมีศักยภาพดูแลบุตรหลานได้ และอยู่ในเกณฑ์ระเบียบการช่วยเหลือ ซึ่งเป็นบุตรติดภรรยา ปัจจุบันเด็กอยู่ในความดูแลของ ตา ยาย(บิดา มารดาของภรรยา) เป็นหลัก
4. ประสานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับตำบล เฝ้าระวังติดตามให้การช่วยเหลือครอบครัวอย่างต่อเนื่อง และประสานหน่วยงานบ้านพักเด็กฯ หากต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ต่อไป

#สมาคมนักข่าวสื่อมวลชนจังหวัด
#ชมรมนักข่าวสื่อออนไลน์
#บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง