วันคล้ายวันสถาปนากรมพระธรรมนูญ ครบรอบ 117 ปี

วันคล้ายวันสถาปนากรมพระธรรมนูญ ครบรอบ 117 ปี

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 กรมพระธรรมนูญ ได้จัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนากรมพระธรรมนูญ ครบรอบ 117 ปี ” ณ.ห้องศรีสมาน 3 อาคารอเนกประสงค์ สป.
(ศรีสมาน) โดยช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์

จากนั้น ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ

” พนักงานอัยการ กับ การดำเนินคดีอาญา”

โดยมี นายวรเทพ
สกุลพิชัยรัตน์
อัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิทยากร

และหัวข้อ ” รอบรั้วตุลาการ”
โดย น.ส นิชาภา โรจน
วราภรณ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นวิทยากร

ต่อมาเวลา 13.30 น
กรมพระธรรมนูญ ได้จัดพิธีมอบ

“เข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์”

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีแก่ กรมพระธรรมนูญและโรงเรียนพระธรรมนูญ

ในการนี้ นายวรเทพ
สกุลพิชัยรัตน์
อัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเกียรติให้เข้ารับ เข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ และใบประกาศเกียรติคุณ ในครั้งนี้ด้วย

Related posts