นายกฯลั่นพร้อมปรับรัศมีใช้เงินดิจิทัล-คงบัตรคนจน-แก้รธน.ไม่แตะความมั่นคง-สถาบัน

“เศรษฐา”นายกรัฐมนตรี ยืนยันไม่แตะหมวด1-2 ลั่นเงินดิจิตอลใช้ที่บ้านเกิดเท่านั้น โวตั้งเป้าเศรษฐกิจโต 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ชี้บัตรคนจนยังมีอยู่ ปรับรัศมีใช้เงินดิจิทัล แก้กลโกง

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลยืนยันจะปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่แก้หมวด 1 ความมั่นคงของรัฐ และหมวด 2 สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่สำคัญจะดำรงไว้ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่วนนโยบายพักหนี้เกษตรกรนั้น 9 ปีที่ผ่านมาพักหนี้แล้ว 13 ครั้ง ซึ่งเราตระหนักดีว่าไม่ใช่การแก้ไขที่ยั่งยืน เราจึงมีมาตรการหลายอย่างออกมา เช่น เพิ่มรายได้ภายใน 4 ปี ควบคู่กับการพักหนี้ ซึ่งจะเป็นช่วงฟื้นฟูและทำให้มีกำลังใจในการประกอบอาชีพ เชื่อว่าการพักหนี้ของรัฐบาลนี้จะทำประโยชน์มากกว่า 9 ปีที่ผ่านมา

นายเศรษฐา กล่าวว่า สำหรับกรณีดิจิตอลวอลเล็ท รัฐบาลตระหนักดีปัญหาชนบทที่มีร้านค้าไม่เพียงพอ ซึ่งจะขอไปดูรายละเอียดอีกครั้ง ส่วนระยะเวลาการใช้งาน 6 เดือน จำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาก มีบางคนบอกว่าอยากให้ยกเลิกการใช้รัศมี 4 กิโล คิดว่าเศรษฐกิจภูมิภาคต้องการการกระตุ้น ผู้มีถิ่นฐานใดก็ควรกลับไปใช้ที่นั้น มีเวลา 6 เดือนในการใช้กลับไปหาญาติพี่น้อง เพื่อสถาบันของครอบครัว และบางจังหวัดบางเขตอาจขยาย ต้องดูอีกครั้ง

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ค่าแรงขั้นต่ำนั้น สมควรได้รับการปรับโดยเร็ว และตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำให้เศรษฐกิจโตเฉลี่ย 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ตลอดระยะเวลา4ปี ทำให้ค่าแรงขึ้น600บาทต่อวัน และปริญญา 25,000 บาทต่อปี ค่าพลังงาน เป็นเรื่องที่เราตระหนักดีที่จะต้องลด เรามั่นใจจะทำให้ต่ำลงอย่างมีนัยยะ อย่างไรก็ดีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงมีอยู่ ทั้งนี้ เรื่องความห่วงใยเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตนั้น รัฐบาลให้ความสำคัญในความโปร่งใสโดยเราจะใช้ระบบดิจิตอลให้มากขึ้น เพื่อลดการทุจริตมิชอบ

Related posts