3 สส.รวมไทยสร้างชาติ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วประเทศ ในกิจกรรม “ต้นกล้ารัฐสภาฯ”

3 สส.รวมไทยสร้างชาติ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วประเทศ ในกิจกรรม “ต้นกล้ารัฐสภาฯ” ระบุ “พีระพันธุ์”ให้ความสำคัญกับเยาวชนเป็นอนาคตของชาติ เตรียมระดมบุคลากรด้านการศึกษาของพรรค จัดทำโครงการสนับสนุนผู้นำด้านสังคมรุ่นใหม่ สร้างสังคมเข้มแข็งให้กับประเทศชาติ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่อาคารรัฐสภาฯ รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สส.ระบบบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ,นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สส.ชุมพร เขต 1 และนายสันต์ แซ่ตั้ง สส.ชุมพร เขต 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ ร่วมกิจกรรมโครงการต้นกล้ารัฐสภา “School in Parliament” จัดโดย สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร

รศ. (พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวว่า สิ่งสำคัญมากที่สุดในปัจจุบันคือการสื่อสาร สำหรับโครงการนี้นับเป็นการสร้างการสื่อสาร 2 ทางระหว่างผู้ใหญ่ที่ทำงานในสภาฯ กับเยาวชนที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่ทำกิจกรรมด้านผู้นำในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น ประธานนักเรียน หรือ นายกสโมสรต่างๆ ที่เชื่อว่าหลังการสื่อสารในวันนี้ประโยชน์ที่จะได้คือ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้นำข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับในวันนี้ไปเผยแพร่ต่อเยาวชนกลุ่มอื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้สาระสำคัญที่ได้พูดคุยกับเยาวชนวันนี้ นอกจากทุกคนอยากรู้ว่าสภาฯ ทำงานกันอย่างไรแล้ว เยาวชนยังมีแนวคิดดีๆ เกี่ยวกับความต้องการของพวกเขามานำเสนอ ให้ผู้ใหญ่ หรือ รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ โดยตนได้พูดคุยว่าหลายสิ่งที่น้องๆ ต้องการ รัฐบาลได้ดำเนินการมาแล้ว แต่การสื่อสารยังไปไม่ทั่วถึงกัน

“ดังนั้นวันนี้ผมจึงได้ชวนน้องๆ ให้ไปใช้กลไกของภาครัฐมากขึ้น เช่น กระทรวงต่างๆ เนื่องจากหลายประเด็นที่เยาวชนพูดถึง มีหลายหน่วยงานดำเนินการอยู่แล้ว แต่อาจจะยังสื่อสารไม่เข้าใจ “ดังนั้นก้าวแรก ผมจึงคิดว่าควรทำความเข้าใจ และให้ข้อมูล เรามีหน่วยงานไหนบ้างในการสนับสนุนความต้องการของเยาวชน เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ราบรื่นและเข้าใจกันมากขึ้น ซึ่งเป็นก้าวแรกที่ดีในการเริ่มต้นสื่อสารระหว่างกันและกัน” รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์กล่าว

รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวว่า สำหรับนโยบายการศึกษาและเยาวชนของพรรครวมไทยสร้างชาตินั้น นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค รวมถึงกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรคทุกคน ให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พรรคเองก็มีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาจำนวนมาก ที่จะได้ดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนด้านคุณภาพการศึกษาให้กับเยาวชน

ล่าสุด นายพีระพันธุ์ ได้มอบหมายให้คณะทำงานจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้นำทางสังคมขึ้นมา ซึ่งจะรวมถึงเยาวชน และประชาชน คาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการได้เร็วๆ นี้ เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียน เยาวชน และสังคมต่อไป

ด้าน นายวิชัย กล่าวว่า รู้สึกดีใจทีได้มีโอกาสต้อนรับเยาวชนจากทั่วประเทศ ที่เข้ามาเรียนรู้การทำงานของสภาฯ รวมถึงเยาวชนที่เดินทางมาจาก จ.ชุมพร ซึ่งเป็นพื้นที่ของตน และหวังว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเข้ามาทำงานเป็นตัวแทนของประชาชน สร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติในอนาคต

ด้าน นายสันต์ กล่าวว่า เยาวชนถือเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติ การเข้ามาเรียนรู้การทำงานของสภาฯ ในวันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำงานด้านนิติบัญญัติได้มากขึ้น และหวังว่าจะได้มีการเผยแพร่ข้อมูล จากกิจกรรมในวันนี้ออกไปในวงกว้าง

“ผมเชื่อมั่นว่า ในอนาคตเยาวชนเหล่านี้ จะเป็นกำลังสำคัญที่หลายคนอาจจะมีโอกาสมาทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติในฐานะผู้แทนราษฎรในฐานะคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง” นายสันต์ กล่าว

สำหรับโครงการ ต้นกล้ารัฐสภาฯ (Parliament in School) เป็นกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เน้นภาคประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม การปลูกฝังวัฒนธรรมประชาธิปไตยทั้งในระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน และระดับสังคม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการต่าง ๆ โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับทั้งความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานภายใต้ภารกิจของสภาผู้แทนราษฎร และสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง โดย สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้สนับสนุนกิจกรรมและเข้าร่วมพูดคุยให้ความรู้กับเยาวชน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมพูดคุยสอบถามในประเด็นต่างๆ เป็นอย่างดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง