อำเภอเมืองปทุมธานี มอบทุนการศึกษาโครงการชุมชนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 2

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเมืองปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ โต๊ะขวัญแก้ว ปลัดอำเภอเมืองปทุมธานี และ นายประภาส ชูยก ปลัดอำเภอเมืองปทุมธานี มอบทุนการศึกษาโครงการชุมชนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ตำบลบางพูน จำนวน 43 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 86,000 บาท และนักเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ จำนวน 12 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท ณ โรงเรียนวัดเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ตำบลบางพูน และตำบลบ้านใหม่ รวมจำนวน 55 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท

โดยมี นายอำนวย นาคบุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพูน นางสุกัญญา ศุภศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพูน นางสาวสิริพร เอี่ยมสำลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปรมประชากร พ.อ.อ.วัชรพล กระตุดเงิน ปลัดเทศบาลตำบลบางพูน เจ้าหน้าที่อำเภอเมืองปทุมธานี พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพูน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางพูน และ คพรฟ.ตำบลบางพูน และคพรฟ.ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีมอบทุนฯ โครงการชุมชนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 2 เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 2 ได้กำหนดไว้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง