มูลนิธิสว่างคุณธรรมชัยภูมิ จัดงานทิ้งกระจาด แจกทาน(ซิวโกว)กว่า10,000 กิโลกรัม

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน มูลนิธิสว่างคุณธรรม จังหวัดชัยภูมิ จัดงานมหากุศลทิ้งกระจาดแจกทาน(ซิโกว) ประจำปี 2566 โดยมี นายนิมิตร สัมพันธารักษ์ ประธานมูลนิธิสว่างคุณธรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชน และส่งวิญญาณไร้ญาติไปสู่สุขคติ

ด้วยการแจกทานข้าวสารให้แก่ผู้ยากไร้ 1,000 คน (ชุมชนเทศบาล 25 ชุมชน ) รวมข้าวสาร 10,000 กิโลกรัม ซึ่งถึอว่าเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทั้ง25 ชุมชนได้อย่างมากในช่วงเศรษฐกิจเช่นนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง