ตากอ่วม!ฝนตกหนัก ปิดถนนเส้นทาง สาย 105 (ตาก-แม่ฮ่องสอน) ดินสไลด์ทรุด 3 จุด

ตาก-ฝนยังตกหนัก ปิดถนนเส้นทาง สาย 105 ดินสไลด์ทรุดตัว 3 จุด สาย 105 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก -อ.สบเมย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เส้นทางใช้การไม่ได้- ต้อง ปิด รร.บ้านแม่จวาง 3 วัน ครู นร. เดินทาง ไป รร. ไม่ได้ เป็นเส้นทางผ่าน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ต้องปิด ถนนเส้นทาง ทางหลวง สาย 105 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก -อ.สบเมย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างบ้านท่าสองยาง(บ้านแม่ตะวอ) หมู่ 1.กับ บ้านแม่จวาง หมู่ 8.ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ภายหลังดินสไลด์ทรุดตัว 3 จุด และทรุดตัวแตกแยก ลงเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง จนเส้นทางใช้การไม่ได้แล้ว

โดยผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่จวาง ต้องปิดโรงเรียนเบื้องต้นเป็นเวลา 3 วัน เนื่องจาก ครู และนักเรียน.ต้องใช้เส้นทางสายดังกล่าว ระหว่างเดินทาง นั้น ครูจะเดินทาง เข้าไป ที่โรงเรียน บ้านแม่จวาง ไม่ได้ เพราะระหว่างเส้นทางถนนพังเสียหายทรุดตัวหนักขึ้น และอาจจะเกิดอันตรายได้ทุกเวลา

จากการที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นมา จนถึงวันนี้ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่

รายงานข่างแจ้งว่า จุดที่ถนนทรุดตัวมี 3 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 ระหว่างกิโลเมตรที่ 149 – 150 บ้านทีซอแม หมู่ที่ 8 ต.ท่าสองยาง พบน้ำกัดเซาะถนนเสียหาย 1 ช่องทางจราจร ขณะนี้หมวดทางหลวงท่าสองยาง ได้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนประชาชนแล้ว และทำคันป้องกันเปลี่ยนทางน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานเหตุการณ์ให้กรมทางหลวงทราบ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการซ่อมแซม

จุดที่ 2 ระหว่างกิโลเมตรที่ 161 – 162 บ้านซอแขระกา หมู่ 1 ตำบลแม่วะหลวง พบน้ำกัดเซาะถนนเสียหาย 1 ช่องทางจราจร ขณะนี้หมวดทางหลวงท่าสองยางได้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนประชาชนและทำคันป้องกันเปลี่ยนทางน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนเพิ่มเติม พร้อมทั้งแจ้งผู้รับจ้างให้รีบมาดำเนินการซ่อมแซมเนื่องจากจุดดังกล่าวยังอยู่ในระยะประกันสัญญา

และ จุดที่ 3 ระหว่างกิโลเมตรที่ 187- 188 บ้านแม่วะหลวง หมู่ 3 ต.แม่วะหลวง พบน้ำกัดเซาะถนนเสียหาย 1 ช่องทางจราจร ขณะนี้หมวดทางหลวงท่าสองยางได้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนประชาชนและทำคันป้องกันเปลี่ยนทางน้ำไม่ให้กัดเซาะถนนเพิ่มเติม ขณะนี้อยูระหว่างรอการซ่อมแซมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง