เยือนสามโคกยลวิถีมอญปทุมธานี“เจียะเปิง ฟะโมน กวานปราณ – กินข้าว แกงมอญ บ้านศาลาแดงเหนือ”

ปทุมธานี- “สิทธิชัย”รองผู้ว่าฯปทุมธานีเปิดกิจกรรม 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น เที่ยวชุมชนยลวิถีมอญปทุมธานี “เจียะเปิง ฟะโมน กวานปราณ – กินข้าว แกงมอญ บ้านศาลาแดงเหนือ”ส่งเสริมท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเกิดสร้างงาน สร้างรายได้ยั่งยืน

เมื่อเวลา 16.00 น.วัน 5 ส.ค.66 นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่นชุมชนยลวิถีมอญปทุมธานี ภายใต้โครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination, One Local Experience) “เจียะเปิง ฟะโมน กวานปราณ – กินข้าว แกงมอญ บ้านศาลาแดงเหนือ” โดยมี นายสุทัศน์ คงแย้ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณชุมชนยลวิถีวัดศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

การจัดกิจกรรม 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่นชุมชนยลวิถีมอญปทุมธานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนชุมชนวัดศาลาแดงเหนือและชุมชนมอญในจังหวัดปทุมธานี ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในจังหวัดปทุมธานีอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ผู้มาเที่ยวชมงานสามารถเลือกซื้อสินค้าตลาดวัฒนธรรม ชมการสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ชิมอาหารพื้นบ้านชาวมอญที่หาทานได้ยาก พร้อมชมนิทรรศการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิถีมอญ การแสดงรำมอญ นิทรรศการภาพถ่าย “ปทุมธานีเมืองแห่งสายน้ำ รวมถึงร่วมสวดมนต์มอญด้วย โดยกิจกรรมจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 19.00 น.

Related posts