แห่เทียนพรรษาโชคชัยคึกคัก 5 คุ้มวัดดัง พาเหรดอวดความงามของต้นเทียนสุดตระการตา

เริ่มแล้วเทศกาลแห่เทียนพรรษาโคราชปี 2566 โดย 5 คุ้มวัดดังใน อ.โชคชัย ขบวนต้นเทียนอวดความสวยงามสุดตระการตา โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมารอชมริมถนน ก่อนจะไปตั้งแสดงที่สนามหน้า ทต.โชคชัย 1 คืน

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2566 ขบวนแห่เทียนพรรษาจาก 5 คุ้มวัด ของ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ประกอบด้วย วัดนอก วัดใน วัดใหม่สระประทุม วัดโบสถ์คงคาล้อม และวัดบิง พากันเคลื่อนขบวนออกจากวัด เพื่อเดินทางเข้าร่วมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 ซึ่งทางเทศบาลตำบลโชคชัยจัดขึ้น ตามโครงการสืบสานประติมากรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาให้อยู่คู่ประเทศสืบต่อไปในอนาคต

โดยทางขบวนเทียนพรรษาจากทั้ง 5 คุ้มวัด ได้เคลื่อนขบวนแห่ไปตามถนนสายต่างๆ เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้มาชมความสวยงามและเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกกับขบวนต้นเทียนพรรษา พร้อมกับร่วมสนุกสนานกับขบวนร่วมที่มีการบอกเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชุมชนในพื้นที่อำเภอโชคชัยมานำเสนอร่วมในขบวนแห่ ซึ่งสามารถสร้างสีสันให้กับงานในครั้งนี้อย่างมาก

ส่วนไฮไลต์ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจอย่างมากก็คือ ขบวนต้นเทียนพรรษาที่แต่ละคุ้มวัดสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างวิจิตรสวยงามตระการตา โดยเฉพาะขบวนต้นเทียนพรรษาของวัดใหม่สระประทุม แชมป์การประกวดขบวนต้นเทียนพรรษา ประเภทสวยงามของจังหวัดนครราชสีมา 13 สมัย ที่ปีนี้ยังสรัางความประทับใจให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมชมอย่างมากเหมือนเช่นเค

โดยขบวนเทียนปีนี้ ยาวประมาณ 17 เมตร กว้าง 4 เมตร สูง 5 เมตร ใช้เทียนไม่น้อยกว่า 10 ตัน เน้นในเรื่องของการบอกเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา เป็นหลัก เกี่ยวกับการโปรดทั้งสัตว์ทั้งเทพยาดาต่างๆ บนสรวงสวรรค์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมีเรื่องราวขององค์ท้าวเวสสุวรรณที่กำลังได้รับกระแสนิยมเข้ามาร่วมด้วยส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะท้าวเวสสุวรรณปางประทานพร เพื่อให้มาประทานพรแก่ผู้ที่เข้ามาร่วมในงานปีนี้ด้วย

สำหรับขบวนต้นเทียนพรรษาทั้งหมดจะนำไปจัดแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมตวามสวยงามอลังการอย่างใกล้ชิดภายในงานเทศกาลแห่เทียนพรรษาที่บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลโชคชัยเป็นเวลา 1 คืน ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปร่วมประกวดในงานเทศกาลแห่เทียนพรรษา แสงเทียนแห่งศรัทธา ประจำปี 2566 ที่ทางเทศบาลนครนครราชสีมาจัดขึ้นในตัวเมือง ระหว่างวันที่ 1 – 4 ส.ค. 2566 นี้.

Related posts