ผู้ว่าฯชลบุรีมอบสิ่งของและผลไม้สร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมมอบสิ่งของและผลไม้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย และผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลฯ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและการใช้บริการจากผู้รับบริการโรงพยาบาลชลบุรี โดยมีนายแพทย์สมยศ โลห์จินดาพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทยให้การต้อนรับ

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ ตนเองจึงเดินทางมาให้กำลังใจ เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขต่างๆทำงานกันมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยดูแลประชาชน ด้วยความเสียสละและทุ่มเท ขอมุ่งมันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อดูแลประชาชนต่อไป

Related posts