มุกดาหารจัดกิจกรรมสำรวจและฆ่ายุงลายตัดวงจรการระบาดของโรคไข้เลือดออก

มุกดาหาร – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ปราบยุงลาย และร่วมรณรงค์การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ที่วัดอรุณรังสี อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย หยุดการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสำรวจกําจัด แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และร่วมรณรงค์การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในชุมชน และเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนให้มีความตระหนักในเรื่อง ๓ เก็บ ๓ โรค โดยมีนายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม

นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปีนี้มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 1 กรกฎาคม 2566 จังหวัดมุกดาหาร พบผู้ป่วยแล้ว 324 ราย พบมากใน เขตอำเภอเมือง 129 ราย รองลงมาคืออำเภอดอนตาล 81 ราย คำชะอี 49 ราย นิคมคำสร้อย 26 ราย หนองสูง 20 ราย ดงหลวง 7 ราย หว้านใหญ่ 1 ราย ขณะนี้ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขทุกอำเภอจัดประชุม War room ไข้เลือดออก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และให้รพ.สต.ทุกแห่ง เฝ้าระวังผู้มีอาการสงสัยไข้เลือดออกจากผู้ป่วยที่มารับบริการ

และให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกแก่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสถานศึกษา ให้ อสม. สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายครอบคลุมทุกสถานที่ทุกสัปดาห์ และรายงานผ่าน Application อสม. ไข้เลือดออกมียุงลาย เป็นพาหะ ส่วนใหญ่แล้วคนปกติที่มีร่างกายแข็งแรงจะมีภูมิคุ้มกันโรค แต่เด็กหรือคนที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรง เชื้อไข้เลือดออกจะเข้าทำลายระบบการไหลเวียนของเลือดได้ง่าย อาการเบื้องต้นที่พบหลังติดเชื้อไข้เลือดออกมักมีอาการเหมือนไข้หวัดทั่วไป แต่มี ไข้สูงฉับพลัน 38.5-40 องศา ประมาณ 2-7 วัน ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูกเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน มีจุดเลือดตามตัวผู้ป่วยควรไปพบแพทย์ทันที เมื่อเริ่มมีอาการ

ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดสัปดาห์รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม ที่บ้าน วัด โรงเรียน พร้อมทั้งยังได้ขอความร่วมมือประชาชนสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุง ทุกบ้าน ทุกสัปดาห์ จนกว่าจะหมดหน้าฝน โดย กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง, ใช้ทรายอะเบทใส่บ่อน้ำ หรือปล่อยปลาหางนกยูงเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง รวมทั้ง ป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด นอนในมุ้ง ทาโลชั่นกันยุง ใส่เสื้อแขนยาวขายาว เก็บเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง…
โดย…อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง