“อนุชา” ลั่นดันเนื้อวัวไทยสู่ระดับโลกนำร่องเจาะตลาดอาเซียน-ตะวันออกลาง

“อนุชา”เยี่ยมชมโรงชำแหละมาตรฐาน GMP และฮาลาล โคราช ลั่นดันเนื้อวัวไทยสู่ระดับโลก นำร่องบริเวณภูมิภาคอาเซียน ทั้งมาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม และกลุ่มประเทศทางตะวันออกกลางที่นิยมบริโภคเนื้อวัว

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 ที่ ฟาร์มมหาวิทยาลัยโนโลยีสุรนารี (ฟาร์มโคเนื้อวากิว) ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงชำแหละเนื้อวัวของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่รวมกันกับบริษัทก้าวหน้า บีฟ จำกัด ในการสร้างโรงชำแหละมาตรฐาน GMP และฮาลาล ก็เพื่อสร้างโอกาสในการส่งออกเนื้อวัวของไทยออกไปยังกลุ่มประเทศที่ต้องการบริโภคเนื้อวัวไปทั่วโลก

โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มตะวันออกกลางที่มีการบริโภคเนื้อวัวเป็นจำนวนมาก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส.เจ้าของผลงานวิจัยและปรับปรุงสายพันธุ์ การผลิตโคพันธุ์โคราชวากิว เป็นผู้นำเยี่ยมชมทุกขั้นตอนในการชำแหละวัว ตั้งแต่การนำวัวเข้ามาจนถึงขั้นตอนในการดรายเอจเนื้อวัวเพื่อให้ได้รสชาติที่ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงขั้นตอนในการชำแหละและขั้นตอนในการใส่บรรจุภัณฑ์ด้วยระบบสูญญากาศเพื่อส่งออกไปจำหน่าย

รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส.เจ้าของผลงานวิจัยและปรับปรุงสายพันธุ์ การผลิตโคพันธุ์โคราชวากิว เปิดเผยว่า จุดประสงค์ในการสร้างโรงชำแหละเนื้อวัวให้ได้มาตรฐาน GMP และฮาลาล ก็เพื่อจะสร้างโอกาศในการส่งออกเนื้อวัวของไทยให้สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศไทยเพราะจะทำให้ผู้บริโภคในต่างประเทศเกิดความเชื่อมั่นในมาตรฐานของเนื้อวัวไทย สำหรับตลาดเป้าหมายในการส่งออกเนื้อวัวไปยังต่างประเทศก็จะมีในบริเวณภูมิภาคอาเซียน ทั้งมาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม และกลุ่มประเทศทางตะวันออกกลางที่นิยมบริโภคเนื้อวัว ซึ่งทางโรงชำแหละของเราก็ผ่านมาตรฐานฮาลาลแล้วเช่นกัน ซึ่งโรงชำแหละเนื้อวัวจะเปิดเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ (1 พ.ค.66).

โดย…ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ//นครราชสีมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง