ไอเดียบรรเจิดเทคโนโคราชโชว์นวัตกรรม แมงสะดิ้งและดักแด้ รสลาบและต้มยำ กระป๋องพร้อมทาน

ไอเดียบรรเจิดเทคโนโคราชโชว์นวัตกรรม แมงสะดิ้งและดักแด้ รสลาบและต้มยำ กระป๋องพร้อมทาน เมนูต่อยอดจากอาหารพื้นบ้าน

ที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา นายศุภภิมิตร เปาริก รอง.ผวจ.นม ได้เดินทางมาเป็นประธาน เปิดนิทรรศการและการเสวนา ภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมี ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ,ดร.วรชาติ ดุลยเสถียร เลขาธิการสมาคมส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ , นายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมนครราชสีมา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย ผู้ดำเนินการ ให้การต้อนรับและร่วมเสวนาในครั้งนี้

ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เปิดเผยว่า โครงการวิจัยเพื่อความเป็นไปได้ในการพัฒนาของความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยทั้ง 6 ศูนย์ ประกอบด้วย โครงการการพัฒนากำลังคนเพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่มีทักษะสูงสำหรับรถไฟความเร็วสูง , โครงการการพัฒนาและผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรมการบิน , โครงการเพื่อยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อขับเคลื่อนขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์และกลุ่มนครชัยบุรินทร์ , โครงการการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศนักวิชาชีพเชี่ยวชาญสูง , โครงการเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร และโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอาหารปลอดภัยและสุขภาพ

โดยโครงการสุดท้าย ได้มีการยกระดับสินค้า OTOP จากผลิตภัณฑ์ ที่หาจากพื้นถิ่น โดยเฉพาะจิ้งหรีดน้อย หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแมงสะดิ้ง และดักแด้ มาแปรรูปถนอมอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่า ขายกระป๋องละ 35 บาท ซึ่งให้คุณค่าทางโปรตีนและวิตามินสูง โดยนำเอาแมลงที่เตรียมเอาไว้มาทอดกรอบปรุงรส ด้วยรสชาติแบบไทยๆประกอบกับสมุนไพร และรสชาติที่เราต้องการ ไม่ว่าจะเป็นรสลาบ รสชีส หรือรสต้มยำ จะได้ถึงความกรอบอร่อย อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูง ทั้งโปรตีน วิตามิน แคลเซียม และในอนาคตจะมีนวัตกรรมการถนอมอาหารจากแมลงหลากหลายชนิด เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า และวางขายไปทั่วประเทศไทยและเป้าหมายไปสู่ตลาดโลกในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง