คนโนนไทยไม่เอาโรงงานไฟฟ้าขยะหลังแอบลักไก่ผ่านโครงการโดยชาวบ้านไม่รู้

นครราชสีมา –ชาวบ้านโนนไทยเดือดจัด เดินขบวนยื่นหนังสือนายอำเภอและนายกฯ อบต. สั่งระงับการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะ หลังพบข้อมูลแอบลักไก่ผ่านโครงการโดยชาวบ้านไม่รู้

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยการนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงที่จะขอเข้ามาใช้พื้นที่ของ อบต.โนนไทย เนื่องจากไม่ผ่านความเห็นชอบจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอคง จึงย้ายมาขอก่อสร้างในพื้นที่ของอำเภอโนนไทยแทน โดยพื้นที่ก่อสร้างต้องมีอย่างน้อย 120 ไร่ มูลค่าโครงการ 1,800 ล้าน รองรับขยะจาก 129 อปท.ใน 17 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา การก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ทางการเกษตร ของหมู่ 8 บ้านดอนทะยิง และหมู่ 13 บ้านสระจรเข้ ซึ่งใกล้เคียงมีแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยงชุมชนต่างๆ คือบึงสระจรเข้และบึง อบต.มะค่า โดยการดำเนินการได้ผ่านสภาร่างของ อบต.โนนไทยไปแล้ว ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 และจัดประชุมชี้แจงโครงการเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีการเกณฑ์ชาวบ้านให้มาทำประชาพิจารณ์ โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ทราบเรื่อง ทำให้เกิดกระแสต่อต้าน จนมีชาวบ้านลุกคัดค้านจนวุ่นกลางที่ประชุมจนทำให้เวทีประชุมล่มไม่สามารถลงมติได้

ทำให้ในวันนี้ ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างพากันมารวมตัวถือป้ายเดินประท้วงโครงการโรงงานไฟฟ้าขยะ ไปยังที่ว่าการอำเภอโนนไทย เพื่อยื่นหนังสือขอให้นายอำเภอโนนไทยสั่งระงับโครงการฯ พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทำงานของผู้นำท้องถิ่นทุกระดับที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากทราบว่ามีการแอบลักไก่เกณฑ์ชาวบ้านหมู่บ้านล่ะ 25 คน เพื่อให้สนับสนุนเห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะ โดยเสนอเงินจำนวนหนึ่งเป็นการตอบแทน หลังจากนั้นจึงได้เดินทางต่อไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย ยื่นหนังสือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ทบทวนมติสภาตำบลฯ ที่ผ่านร่างอนุญาตให้มีบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ซึ่งหลังจากรับหนังสือจากชาวบ้าน ทางนายก อบต. พร้อมนำข้อเสนอเข้าที่ประชุมสภาวาระเร่งด่วนในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมรับฟังด้วย ทำให้ประชาชนต่างพอใจแยกย้ายกันกลับเพื่อรอคำตอบจากทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย ก่อนที่จะเคลื่อนไหวคัดค้านต่อไป

สำหรับโครงการโรงงานไฟฟ้าขยะ ได้สร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากในหลายๆ กรณี อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงรับผิดชอบโครงการแต่มาขอใช้พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยซึ่งไม่ได้มีพื้นที่ติดกัน ห่างกันประมาณ 50 กิโลเมตร รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งเจ้าของโครงการและเจ้าของพื้นที่ ไม่เคยส่งสัญญาณใดๆ ให้คนในพื้นที่รับทราบข้อมูล ไม่มีการปิดประกาศในที่ๆ ที่ชาวบ้านสามารถเข้าถึงได้ อบต.โนนไทยรีบดำเนินการผ่านร่างในการอนุญาตให้เข้าดำเนินการในพื้นที่โดยไม่ฟังคำทัดทานของสมาชิกฯบางส่วนที่ไม่เห็นด้วย ไม่รอให้ชาวบ้านได้รับข้อมูลก่อนการอนุมัติ รีบเร่งรัดอนุมัติโดยมีนัยแอบแฝง มีการเปิดประชุมโครงการฯโดยให้ชาวบ้านเข้ามารับฟังคำชี้แจงโครงการ ผ่านการคัดเลือกจากผู้นำชุมชนแบบไม่โปร่งใส แทนที่จะประกาศให้ชาวบ้านทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจริงๆ เข้าร่วม กลับดำเนินการคัดเลือกเองแบบเงียบๆ ในลักษณะที่ไม่อยากให้ชาวบ้านรู้เพื่อลดกระแสการต่อต้าน หลังจากที่มีความพยายามเสนอแผนการดำเนินงานโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยไปจนแทบจะทุกอำเภอของจังหวัดนครราชสีมา แต่ก็โดนการต่อต้านจากชาวบ้านในพื้นที่จนยังไม่สามารถดำเนินการได้จนกระทั่งถึงปัจจุบัน.

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง