ป.ป.ส. ประกาศผลประกวด Tiktok “รู้คิด รู้เท่าทันยาเสพติด”

ป.ป.ส. ประกาศผลประกวด Tiktok “รู้คิด รู้เท่าทันยาเสพติด” ขอบคุณเยาวชนที่ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตรการประกวดสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันยาเสพติด คำขวัญพร้อมคลิปสั้น ภายใต้แนวคิด “รู้คิด รู้เท่าทันยาเสพติด” ซึ่งจัดประกวดผ่าน TikTok พร้อมด้วย นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ศิลปิน/Influencers ได้แก่ พรอยมน มนสภรณ์ ครูทอม คำไทย และสก๊อต ธธรรศ ประทุมวรรณ ผู้ชนะการประกวด และเยาวชนจากสถานศึกษาระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย และอาชีวะ กว่า 30 แห่ง ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)


สำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการจัดประกวดแต่งคำขวัญพร้อมคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์มยอดนิยมติ๊กต็อก (TikTok) ของเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “รู้เท่าทันยาเสพติด” โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และอาชีวศึกษา เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง รู้เท่าทันยาเสพติด มีทัศนคติ และแนวทางปฏิบัติตนที่เหมาะสม และสร้างการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันยาเสพติด ซึ่งได้เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 10 – 30 ตุลาคม 2565

ปรากฏว่ามีผู้สมัครประเภทเดี่ยว จำนวน 65 คน เป็นประเภททีม จำนวน 92 ทีม (341 คน) โดยประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

สำหรับผลการประกวด มีดังนี้
1. ประเภทเดี่ยว :
1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
– รางวัลชนะเลิศ : ธราทร ภัทรบุญธนโชค โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ผลงาน : เด็ก ๆ ถามว่าอ้ายมี บ่


1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
– รางวัลชนะเลิศ : “ยาเสพติด ภัยร้าย วัยรุ่นยุคใหม่ป้องกันได้ด้วยตัวเอง” นางสาว วรรณรัตน์ ตั้งพงษ์ โรงเรียน บ้านกรวดวิทยาคาร
ผลงาน : ยาเสพติด ภัยร้ายวัยรุ่นยุคใหม่ป้องกันได้ด้วยตัวเอง


1.3 ระดับอาชีวศึกษา
– รางวัลชนะเลิศ : นางสาว ณัฐธิดา หอมจันทร์
ผลงาน : ความสุขชั่วคราว แต่เป็นความเศร้าถาวร
2. ประเภททีม :
2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
– รางวัลชนะเลิศ : ด.ญ.มณิสรา รุ่งเรือง, ด.ญ.สุวภัทร สดคมขำ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ผลงาน : ยาเสพติดนั้นมันมีพิษ อย่าไปคิด ที่จะลอง
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
– รางวัลชนะเลิศ : นายกณพัฒน์ แบบทอง, นางสาวณัฐชยา กลักโพธิ์, นายปรเมท บุตรศาสตร์, นางสาว ปาณิศา วิชพล, นางสาวปภาวรินทร์ วงศ์ใส โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ผลงาน : สายไปเสียแล้ว


2.3 ระดับอาชีวศึกษา
– รางวัลชนะเลิศ : นันทวุฒิ บุโฮม, จิรภัทร เนตรคุณ, นัฐดนัย ยางศรี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต อุดรธานี
ผลงาน : คิดสักนิดก่อนจะลอง
3. รางวัล Popular Vote
3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
– รางวัลชนะเลิศ : ด.ญ.มณิสรา รุ่งเรือง, ด.ญ.สุวภัทร สดคมขำ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ผลงาน : ยาเสพติดนั้นมันมีพิษ อย่าไปคิด ที่จะลอง


3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
– รางวัลชนะเลิศ : นายสุขสันต์ วิลัยรัตน์ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคม
ผลงาน : เด็กหลังห้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
3.3 ระดับอาชีวศึกษา
– รางวัลชนะเลิศ : นายอาดีสะ ยาหา, นายอาหหามะพรุกอน อีปง, นายอับดุลรามีน ตีมาร์, นายยัสมีน วาจิ, นายฮูเซ็ง มูหามะสาเร๊ะ วิทยาลัยผดุงประชายะลา
ผลงาน : รู้คิด รู้เท่าทัน ยาเสพติด Young kid, Be Smart

 

 

รวมเงินรางวัลครั้งนี้กว่า 558,000 บาท

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ เยาวชน ที่ได้รับรางวัลทุกคน เป็นที่น่าชื่นชมยินดีที่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่หันมาสนใจในประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อน ๆ เป็นที่น่าภาคภูมิใจของผู้ปกครองและสถานศึกษา

โดยการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเป็น 1 ในมาตรการที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้ความสำคัญ เพราะหากไม่มีผู้ใช้ยาเสพติดหน้าใหม่ องค์กรอาชญากรไม่สามารถขายยาเสพติดได้ ซึ่งการป้องกันอาชญากรรมเป็นความพยายามที่ต้องเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆ และต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงวัยศึกษา เด็กและเยาวชนของเราต้องเรียนรู้ว่ายาเสพติดเป็นสิ่งอันตราย ที่จะนำไปเรื่องเลวร้ายสู่ชีวิต ไม่เพียงแต่ตัวพวกเขาเองแต่ยังรวมถึงครอบครัว และสังคมของพวกเขาด้วย”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง