ลำปางอ่วม! 8 คลัสเตอร์ลามแพร่เชื้อโควิดไม่หยุด

ลำปาง-ชาวเมืองรถม้าอ่วมเจอ 8 คลัสเตอร์ลามระบาดเชื้อโควิดอีกหลายโรงเรียน ต้นตอการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัว และ ในโรงงานชำแหละไก่ คลัสเตอร์งานศพ

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.ลำปาง นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยสถานการณ์โควิด-19 จ.ลำปาง วันนี้พบผู้ป่วยโควิดจาก 8 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์โรงงานชำแหละไก่ ต.นาแส่ง อ.เกาะคา ผู้ป่วยติดเชื้อ 27 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 80 ราย พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อไม่ทราบสาเหตุการติดเชื้อที่แน่ชัด แต่เป็นการระบาดในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัวและในโรงงานชำแหละไก่

คลัสเตอร์ หมู่ 3 และหมู่ 5 ต.นาแส่ง อ.เกาะคา มีผู้ติดเชื้อ 21 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 29 ราย ผู้ติดเชื้อรายแรก มีประวัติการเดิน ทางไปทำงานที่ จ.กำแพงเพชร มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมงานศพ หมู่ 5 บ้านสองแควพัฒา อ.เกาะคา และยังมีความเชื่อมโยงในครอบครัว/โรงเรียน

คลัสเตอร์ งานศพ หมู่ 9 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง พบผู้ติดเชื้อ 20 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 36 ราย เชื่อมโยง หมู่ 8 ต.ทุ่งฝาย มีกิจกรรมร่วมงานศพในหมู่บ้านโดยในงานศพ มีการเลี้ยงสุรา และมี การเลี้ยงอาหารแบบขันโตกด้วย

คลัสเตอร์ครอบครัวร้านลาบ หมู่ 7 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง พบผู้ติดเชื้อ 5 รายผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 8 ราย ผู้ติดเชื้อรายแรกมีประวัติสัมผัสกับลูกค้าจำนวนมาก และสวมหน้ากากอนามัยไม่ถูกต้อง พบการแพร่กระจายเชื้อในครอบครัวและผู้สัมผัสใกล้ชิด

คลัสเตอร์หมู่ 9 และหมู่ 10 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ พบผู้ป่วยติดเชื้อ 11 ราย กลุ่มเสี่ยงสูง 39 ราย สาเหตุมีกิจกรรมรวมกลุ่มกัน เช่น การดูมวยและการดื่มสุราร่วมกัน

คลัสเตอร์ครอบครัว หมู่ 4 ต. ดอนไฟ อ.แม่ทะ พบผู้ติดเชื้อ 6 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 15 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อรายแรกมีประวัติโดยสารรถตู้รับ-ส่งนักเรียนไปทำงานที่โรงเรียนใน อ.เมืองลำปาง


คลัสเตอร์รถตู้รับ-ส่งนักเรียน ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ พบผู้ติดเชื้อ 8 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 35 ราย มีประวัติขับรถตู้รับ-ส่งนักเรียน พบการแพร่กระจายเชื้อไปยังนักเรียนในโรงเรียนมัธยมวิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และโรงเรียนประชาวิทย์

คลัสเตอร์ กลุ่มแกะข้าวโผดอ่อน หมู่ 8 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน มีผู้ป่วยติดเชื้อ 18 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 37 ราย ไม่ทราบสาเหตุการได้รับเชื้อที่แน่ขัด แต่มีประวัติผู้ติดเชื้อเดินทางไปในต่างพื้นที่ได้แก่ ตลาดเช้า อ.แจ้ห่ม และ หมู่ 1 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม

จากที่ จ.ลำปาง พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 8 คลัสเตอร์ จำนวน 116 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 225 ราย สาเหตุการติดเชื้อ หรือปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มีการแพร่กระจายเชื้อ ได้แก่ การมีกิจกรรมรวมกลุ่มกัน ร่วมงานศพในหมู่บ้าน การดื่มสุราร่วมกัน การรับประทานอาหารแบบขันโตกร่วมกัน การดูมวยร่วมกัน การสัมผัสกับลูกค้าจำนวนมาก

การสวมหน้ากากอนามัยไม่ถูกต้อง และพบการเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด ซึ่งไม่ได้มีการแยกตัวเพื่อสังเกตอาการตนเอง เป็นต้น จึงขอเน้นย้ำชาวลำปาง ให้ความสำคัญในการรักษามาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 จ.ลำปาง พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 250 ราย ปัจจุบันยอดรวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 9,859 ราย เสียชีวิตสะสม 9 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง